ΕΕ: Συμφωνία για κανόνες μείωσης των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές

ΕΕ: Συμφωνία για κανόνες μείωσης των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές επιβατικών αυτοκινήτων, ημιφορτηγών, λεωφορείων, φορτηγών και ρυμουλκούμενων.

Ο κανονισμός για την έγκριση τύπου και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων (Euro 7) αποσκοπεί στη στήριξη της μετάβασης προς την καθαρή κινητικότητα και στη διατήρηση των τιμών των ιδιωτικών και εμπορικών οχημάτων σε προσιτές τιμές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τα οχήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας ότι παραμένουν καθαρότερα καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής τους. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, οι διαπραγματευτές συμφώνησαν να διατηρήσουν τις τρέχουσες συνθήκες δοκιμών Euro 6 και τα όρια εκπομπών καυσαερίων. Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, ο αριθμός των σωματιδίων καυσαερίων θα μετράται στο επίπεδο PN10 (αντί του PN23, συμπεριλαμβανομένων επομένως μικρότερων σωματιδίων).

Για τα λεωφορεία και τα φορτηγά, το συμφωνηθέν κείμενο περιλαμβάνει αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές καυσαερίων που μετρώνται σε εργαστήρια (π.χ. όριο NOx 200 mg/ kWh) και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (όριο NOx 260 mg/kWh), διατηρώντας παράλληλα τις τρέχουσες συνθήκες δοκιμής Euro VI.

Η συμφωνία θέτει όρια εκπομπών σωματιδίων πέδησης (PM10) για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά (3mg/km για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, 7mg/km για τα περισσότερα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα κυψελών καυσίμου και 11mg/km για μεγάλα φορτηγά με κινητήρα εσωτερικής καύσης). Εισάγει επίσης ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων για την ανθεκτικότητα των μπαταριών στα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα (80% από την έναρξη ζωής έως πέντε έτη ή 100.000 km και 72% έως οκτώ έτη ή 160.000 km) και ημιφορτηγά (75% από την έναρξη ζωής έως πέντε έτη ή 100.000 km και 67% έως οκτώ έτη ή 160.000 km).

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Περιβαλλοντικό διαβατήριο οχημάτων

Το κείμενο προβλέπει ένα περιβαλλοντικό διαβατήριο οχημάτων, το οποίο θα διατίθεται για κάθε όχημα και θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του κατά τη στιγμή της ταξινόμησης (όπως όρια εκπομπών ρύπων, εκπομπές CO2, κατανάλωση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρική αυτονομία, ανθεκτικότητα του συσσωρευτή). Οι χρήστες οχημάτων θα έχουν επίσης πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου, την υγεία της μπαταρίας, τις εκπομπές ρύπων και άλλες σχετικές πληροφορίες που παράγονται από ενσωματωμένα συστήματα και οθόνες.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να σχεδιάζουν τα οχήματα τους έτσι ώστε να αποτρέπεται η παραποίηση των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών μέσω της ψηφιοποίησης της παρακολούθησης των αυτοκινήτων.

Ο εισηγητής Alexandr Vondra (ΕΣΜ, Τσεχία) δήλωσε: «Μέσω αυτής της συμφωνίας, επιτύχαμε ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών στόχων και των ζωτικών συμφερόντων των κατασκευαστών. Στόχος των διαπραγματεύσεων ήταν να διασφαλιστεί η οικονομική προσιτότητα των νέων μικρότερων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης για τους εγχώριους πελάτες και ταυτόχρονα να δοθεί η δυνατότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία να προετοιμαστεί για τον αναμενόμενο συνολικό μετασχηματισμό του τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει τώρα επίσης τις εκπομπές από τα φρένα και τα ελαστικά επίσωτρα και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των μπαταριών».

Ιστορικό

Στις 10 Νοεμβρίου 2022, η Επιτροπή πρότεινε αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων για τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο καύσιμο. Τα ισχύοντα όρια εκπομπών ισχύουν για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά (Euro 6) και για λεωφορεία, φορτηγά και άλλα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (Euro VI). Ως καινοτομία, η πρόταση Euro 7 αντιμετωπίζει τις εκπομπές εκτός καυσαερίων (μικροπλαστικά από ελαστικά επίσωτρα και σωματίδια από φρένα) και περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με την ανθεκτικότητα των συσσωρευτών.

Όσον αφορά τον κανονισμό, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν επίσημα τη συμφωνία προτού τεθεί σε ισχύ. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί 30 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά και 48 μήνες για λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα (για οχήματα που κατασκευάζονται από κατασκευαστές μικρού όγκου, θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2030 για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά και από την 1η Ιουλίου 2031 για λεωφορεία και φορτηγά). 

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER