ΕΕ: Μηδενικές εκπομπές από όλα τα νέα κτίρια από το 2030

ΕΕ: Μηδενικές εκπομπές από όλα τα νέα κτίρια από το 2030

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με 370 ψήφους υπέρ, 199 κατά και 46 αποχές, τους νέους κανόνες για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Σύμφωνα με τους κανόνες, από το 2030, όλα τα νέα κτίρια στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Εξαίρεση θα αποτελούν τα αγροτικά κτίρια και τα κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι νέοι κανόνες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων και για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών, είχαν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το Δεκέμβριο 2023. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κτίρια στην ΕΕ ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  

Η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στοχεύει να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα της ΕΕ έως το 2030 και να καταστήσει τον τομέα κλιματικά ουδέτερο έως το 2050. Στόχος είναι επίσης να ανακαινιστούν περισσότερα κτίρια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση, καθώς και να παρέχονται καλύτερες πληροφορίες όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Όπως προβλέπεται, όσον αφορά τις κατοικίες, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν μέτρα για να μειώσουν τη μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 16% μέχρι το 2030 και κατά τουλάχιστον 20-22% μέχρι το 2035. Θα πρέπει να θεσπίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και να εξασφαλίσουν ότι έως το 2030 θα ανακαινιστεί το 16% και έως το 2033 το 26% των μη οικιστικών κτιρίων με τη χειρότερη ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, μέχρι το 2030 όλες οι καινούριες κατοικίες θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με τεχνολογίες συλλογής ηλιακής ενέργειας, ενώ σταδιακά θα καταργηθούν οι λέβητες ορυκτών καυσίμων.

Από το 2030 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να καταγράφουν μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ η αντίστοιχη προθεσμία για τα νέα κτίρια που στεγάζουν ή ανήκουν σε δημόσιες αρχές ορίζεται για το 2028. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη κατά πόσο ένα κτίριο συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη σε όλη τη διάρκεια ζωής του, συνυπολογίζοντας όλα τα δομικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του, από την παραγωγή μέχρι και την απόρριψη τους.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Σταδιακή κατάργηση των λεβήτων ορυκτών καυσίμων

Τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν μέτρα για να απαλλαγούν τα συστήματα θέρμανσης από τις εκπομπές άνθρακα και να εγκαταλειφθούν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα στη θέρμανση και την ψύξη, με τους λέβητες ορυκτών καυσίμων να καταργούνται πλήρως έως το 2040. Από το 2025 θα απαγορεύονται οι επιδοτήσεις για αυτόνομους λέβητες ορυκτών καυσίμων. Θα μπορούν, ωστόσο, να συνεχίσουν να δίνονται οικονομικά κίνητρα για υβριδικά συστήματα θέρμανσης με σημαντικό μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας, όπως αυτά που συνδυάζουν λέβητα με ηλιακή θερμική εγκατάσταση ή με αντλία θερμότητας.

Εξαιρέσεις

Από τους νέους κανόνες θα μπορούν να εξαιρούνται αγροτικά κτίρια και κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατά περίπτωση, οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν επίσης να αποφασίζουν να εξαιρούνται κτίρια που προστατεύονται για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ή ιστορική τους αξία, κτίρια που χρησιμοποιούνται προσωρινά, καθώς και εκκλησίες και χώροι λατρείας.

Ο εισηγητής για την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ciarán Cuffe (Πράσινοι, Ιρλανδία) δήλωσε: «Η νέα νομοθεσία θα συμβάλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας και στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της ενεργειακής φτώχειας, παρέχοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας σε τοπικό επίπεδο σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αντιμετώπιση του 36% των εκπομπών CO2 της Ευρώπης, προσθέτει έναν απολύτως ουσιαστικό πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να στηρίζει μια Πράσινη Συμφωνία που επιδιώκει ταυτόχρονα κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντική φιλοδοξία, σε ισότιμη βάση».

Η οδηγία που εγκρίθηκε από το ΕΚ θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, προκειμένου να γίνει νόμος.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER