Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 2,3% το 2022

Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 2,3% το 2022

Αύξηση κατά 2,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα στο σύνολο του 2022, παρά τη μείωση κατά 1,4% το Δεκέμβριο του 2022.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 1,4% τον Δεκέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, έναντι αύξησης 9,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2021 με το 2020. Η μείωση αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

  1. Από τη μείωση: (α) Κατά 21,9% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, (β) Κατά 13,4% του δείκτη ορυχείων-λατομείων, (γ) Κατά 2,7% του δείκτη παροχής νερού.
  2. Από την αύξηση κατά 5,6% του δείκτη μεταποίησης. Στην άνοδο αυτή συνέβαλαν, κυρίως, η αύξηση στην παραγωγή προϊόντων καπνού (24,5%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (22,4%),στην παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (16,5%), στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (15,9%) και των άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων (15,6%).

Σε μέσα επίπεδα το 2022, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2021. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% το Δεκέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER