Αύξηση 5,2% στη βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο 2023

Αύξηση 5,2% στη βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο 2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 5,2% τον Φεβρουάριο του 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου του 2022, έναντι αύξησης 5,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2022 με το 2021. Επιπλέον, η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε ανοδικά κατά 7,1%.

Αυτή η εξέλιξη προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

  1. Από την αύξηση: (α) Κατά 7,1% του δείκτη μεταποίησης. Σε αυτήν την άνοδο συνέβαλαν, κυρίως, η αύξηση στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (64,8%), στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (46,8%), στην παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (36%), στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (21,7%) και στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (14,7%), (β) Κατά 6,4% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.
  2. Από τη μείωση: (α) Κατά 1% του δείκτη παροχής νερού, (β) Κατά 1,3% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Το Α' δίμηνο του 2023, ο μέσος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2022. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,8% τον Φεβρουάριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023.

Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER