Στις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» του European Green Deal ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Στις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» του European Green Deal ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου εντάχθηκε επίσημα, από τις 3 Φεβρουαρίου 2023, στις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις», που υποστηρίζουν το μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών πόλεων προς την ουδετερότητα του κλίματος έως το 2030 και την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) έως το 2050, για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, εκπροσωπώντας το Δήμο, έδωσε το παρών στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ για την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου ένταξης και συνεργασίας των πόλεων στο πλαίσιο του European Green Deal.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, εφαρμόζοντας την σταθερή πολιτική της Δημοτικής Αρχής της πόλης σε θέματα κλιματικής ευαισθητοποίησης, δράσεων και παρεμβάσεων, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία, εκδήλωσε από την πρώτη στιγμή την επιθυμία ένταξής του στην ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030, από και προς τους πολίτες». Οι επενδύσεις προς την κλιματική ουδετερότητα θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε. και των προσκλήσεων Horizon, LIFE κ.α., στις οποίες το σύνολο των ευρωπαϊκών πόλεων θα είναι επιλέξιμες.

Οι στόχοι του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για τη προώθηση της κλιματικής ουδετερότητας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • Εφαρμογή περιβαλλοντικών και βιώσιμων πολιτικών που προβλέπονται, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για τους Πράσινους Δήμους και του συμφώνου των Δημάρχων.
  • Ενσωμάτωση τοπικών πολιτικών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό να γίνουν οι πόλεις και οι οικισμοί πιο ανθρώπινοι, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικοί και βιώσιμοι.
  • Προστασία της βιοποικιλότητας.
  • Προώθηση δημόσιων βιώσιμων συμβάσεων και επενδύσεων, για την καλύτερη εφαρμογή των περιβαλλοντικών και βιώσιμων πολιτικών.
  • Επένδυση στην κυκλική οικονομία.
  • Συνεργασία κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, με αφορμή την ένταξη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις» τόνισε: «Το Παλαιό Φάληρο είναι από τους λίγους ελληνικούς Δήμους που γίνεται μέλος των «100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030, από και προς τους πολίτες» και που θα μετατρέπονται σταδιακά σε βάθος χρόνου, σε κοιτίδες καινοτομίας και πρωτοπορίας, με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, την οικονομία και το περιβάλλον. Η Δημοτική μας αρχή, μέσα από μια σειρά επενδύσεων και έργων που προγραμματίζονται και υλοποιούνται, βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, συμβάλλοντας στην αστική αναζωογόνηση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, ο Δήμος μας με την ένταξή του στην ομάδα των εξελιγμένων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιεί και πάλι τη δυναμική και εξέλιξή του σε διεθνές επίπεδο». 

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER