Οι επενδύσεις στη διαχείριση κυκλοφορίας σε smart cities θα αποφέρουν έσοδα άνω των $10,6 δις το 2023

Οι επενδύσεις στη διαχείριση κυκλοφορίας σε smart cities θα αποφέρουν έσοδα άνω των $10,6 δις το 2023

Σύμφωνα με νέα μελέτη της εταιρείας ερευνών Juniper Research, το 2023 οι παγκόσμιες δαπάνες για ευφυή συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας θα κινηθούν στα επίπεδα των $10,6 δισ., ενώ, με ορίζοντα το 2028, το ποσό αυτό θα ανέλθει στα $18,5 δισ. (αύξηση κατά 75%).

Στην έκθεση Global Smart Traffic Management Market 2023-2028 της Juniper Research καταγράφεται ότι η σημαντική ανάπτυξη θα οφείλεται στην αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες έξυπνων πόλεων, με τις μεταφορές να βρίσκονται στο επίκεντρο των έργων αστικής μεταμόρφωσης μέσω της τεχνολογίας. Όπως τονίζει η εταιρεία, «Το στάδιο, κατά το οποίο υλοποιούνται τα συστήματα των έξυπνων υποδομών διαχείρισης της κυκλοφορίας, είναι το πλέον κρίσιμο. Η σωστή ανάπτυξη συστημάτων κυκλοφορίας στο αρχικό στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού βοηθά στο να αποφευχθούν οι δαπανηρές μετασκευές σε μεταγενέστερο σημείο, δεδομένης της θεμελιώδους φύσης και του αντίκτυπου της ροής της κυκλοφορίας στην υποδομή μιας πόλης».

Κατά τους αναλυτές, οι πόλεις πρέπει να αποφεύγουν λύσεις, που πιθανότατα θα καταστούν παρωχημένες σε άμεσο χρονικό διάστημα ή θα οδηγήσουν σε σημαντικό περιορισμό των προμηθευτών, που μπορούν να εμπλακούν στην όλη διαδικασία. «Ανοίγοντας τις διαδικασίες για τις έξυπνες πόλεις σε μια ευρεία ομάδα προμηθευτών και προγραμματιστών, οι πόλεις θα ενθαρρύνουν την καινοτομία και θα ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον από διάφορους πρς προμηθευτές και συνεργάτες», εξηγούν οι αναλυτές.

Η έρευνα προτρέπει τους προμηθευτές να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης εξατομικευμένων έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας για πόλεις σε αναδυόμενες περιοχές, λόγω των αυξανόμενων προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης, που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιφέρειες. Η έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συμφόρηση, οπότε και η ανάλυση της Juniper Research προβλέπει εξοικονόμηση 7 δισεκατομμυρίων ωρών μέσω έξυπνων λύσεων διαχείρισης κυκλοφορίας παγκοσμίως έως το 2028, με τις ανεπτυγμένες περιοχές να αποτελούν το 75% αυτού του οφέλους.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή αυτών των λύσεων σε αναπτυσσόμενες περιφέρειες. Οι κανόνες και οι κανονισμοί οδήγησης στις αναπτυσσόμενες περιοχές μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί, με το επίπεδο της τεχνολογικής υποδομής επίσης να μην είναι ισοδύναμο με τις ώριμες αγορές. «Ως εκ τούτου, οι προμηθευτές πρέπει να δημιουργήσουν επεκτάσιμες λύσεις που μπορούν να προσαρμοστούν σε τοπικές συνθήκες», τονίζει η έκθεση.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER