ΕΕ: Ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης σε κυκλική οικονομία

ΕΕ: Ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης σε κυκλική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε αναθεωρημένο πλαίσιο παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας, για καλύτερη παρακολούθηση της προόδου που καταγράφει σε επίπεδο ΕΕ η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Σύμφωνα με τους δείκτες, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες της για μείωση της κατανάλωσης υλικών και της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να επιτύχει τους στόχους της κυκλικότητας, της κλιματικής ουδετερότητας και της μηδενικής ρύπανσης.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, δήλωσε σχετικά: «Η εκθετική αύξηση της εξόρυξης πόρων αποτελεί βασική αιτία της τριπλής οικολογικής κρίσης της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης. Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών, της ενέργειας και των άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, καταλήγουν με ταχείς ρυθμούς ως απόβλητα στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πλαίσιο παρακολούθησης, πρέπει να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, η οποία αναδεικνύεται σε μοντέλο ανάπτυξης της ΕΕ όσον αφορά τις επενδύσεις, την προστιθέμενη αξία, την απασχόληση και την καινοτομία. Η κυκλικότητα καθιστά το μοντέλο ανάπτυξης μας πιο βιώσιμο, πιο ανταγωνιστικό και πιο ανθεκτικό στις τρέχουσες και στις μελλοντικές προκλήσεις της ενέργειας και της ασφάλειας του εφοδιασμού». 

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, το αναθεωρημένο πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία περιλαμβάνει νέους δείκτες, όπως το αποτύπωμα υλικών και κατανάλωσης και η παραγωγικότητα των πόρων. Το πλαίσιο περιλαμβάνει και πρόσθετους δείκτες μέτρησης της προόδου που καταγράφεται στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ουσιώδη στοιχεία μιας κυκλικής και καθαρής οικονομίας.

Επιπλέον, το πλαίσιο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της συμβολής της κυκλικής οικονομίας στη βιωσιμότητα, την κλιματική ουδετερότητα και την ανθεκτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη το αποτύπωμα της κατανάλωσης, τις εκπο- μπές αερίων του θερμοκηπίου από παραγωγικές δραστηριότητες, την εξάρτηση από τις εισαγωγές υλικών και την αυτάρκεια της ΕΕ σε βασικές πρώτες ύλες. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η παραγωγή της ΕΕ έχει καταστεί αποδοτικότερη στη χρήση των πόρων, όμως η κατανάλωση υλικών παραμένει πολύ υψηλή και πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες μελλοντικής της μείωσης.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER