Η Τουρκία ήταν ο βασικός προορισμός των απορριμμάτων της ΕΕ το 2022

Η Τουρκία ήταν ο βασικός προορισμός των απορριμμάτων της ΕΕ το 2022

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Τουρκία ήταν ο κύριος προορισμός των απορριμμάτων της ΕΕ το 2022. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ εξήγαγε 32 εκατ. τόνους απορριμμάτων σε τρίτες χώρες από τα οποία 12,4 εκατ. τόνοι, ποσοστό 39% των συνολικών εξαγωγών αποβλήτων, κατέληξαν στην Τουρκία.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός αποβλήτων της ΕΕ ήταν η Ινδία, με 3,5 εκατ. τόνους, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (2 εκατ. τόνοι), την Ελβετία (1,6 εκατ.), τη Νορβηγία (1,6 εκατ.), την Αίγυπτο (1,6 εκατ.), το Πακιστάν (1,2 εκατ.), την Ινδονησία (1,1 εκατ.), το Μαρόκο και τις Ηνωμένες Πολιτείες (και οι δύο με 0,8 εκατ. τόνους). Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι τα απόβλητα σιδηρούχων μετάλλων αντιπροσωπεύουν το 50% των εξαγωγών αποβλήτων από την ΕΕ.

Το 2022, η ΕΕ εξήγαγε 17,8 εκατ. τόνους απορριμμάτων σιδηρούχων μετάλλων (σίδηρος και χάλυβας), που αντιπροσωπεύουν το 55% του συνόλου των εξαγωγών αποβλήτων από την ΕΕ. Ο κύριος προορισμός ήταν η Τουρκία, η οποία έλαβε 10,7 εκατ. τόνους, σχεδόν το 60% όλων των απορριμμάτων σιδηρούχων μετάλλων που εξήχθησαν από την ΕΕ. Εξήχθησαν επίσης σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων χαρτιού, που ανήλθαν σε 4,9 εκατ. τόνους (15% των εξαγωγών απορριμμάτων της ΕΕ το 2022). Κύριος προορισμός ήταν η Ινδία (30% των συνολικών εξαγωγών απορριμμάτων χαρτιού).

Από την πλευρά των εισαγωγών, η ΕΕ έλαβε από τρίτες χώρες 18,7 εκατ. τόνους αποβλήτων το 2022 (μείωση κατά 5% σε σχέση με το 2021). Συγκεκριμένα, η ΕΕ έλαβε 4,2 εκατ. τόνους σιδηρούχων μετάλλων (22% του συνόλου των εισαγωγών αποβλήτων) και 2,4 εκατ. τόνους χαρτιού (13% του συνόλου των εισαγωγών αποβλήτων). Οι μεγαλύτερες ποσότητες αυτών των απορριμμάτων προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο με 1,3 τόνους ή 33% των συνολικών απορριμμάτων σιδηρούχων μετάλλων και 1,2 τόνους ή 49% των συνολικών εισαγωγών απορριμμάτων χαρτιού.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER