Η SABO παραδίδει μια νέα μονάδα επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων

Η SABO παραδίδει μια νέα μονάδα επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων

Παραδόθηκε σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών δοκιμών, μονάδα επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων από τη SABO.

Η μονάδα στοχεύει στην αδρανοποίηση επικινδύνων αποβλήτων και την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου (Refuse Derived Fuel, RDF). Η SABO ανέλαβε την παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι, περιλαμβάνοντας το σχεδιασμό, την κατασκευή του εξοπλισμού, των συστημάτων αυτοματισμού και ισχύος, την εγκατάσταση, τις δοκιμές άνευ και υπό φορτίο.

Ερευνητικά Έργα
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER