Διαχείριση απορριμμάτων ξύλου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαχείριση απορριμμάτων ξύλου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στο έργο «A Wood-to-Wood Cascade Upcycling Valorisation Approach», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON Europe, με στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης και την εξοικονόμηση πρώτης ύλης και όχι μόνο την ανάκτηση ενέργειας.

Η διαδικασία ανακύκλωσης ξύλου δεν είναι εύκολη λόγω της παρουσίας ρύπων και πιθανά μολυσματικών υλικών στα απόβλητα ξύλου. Για το λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που θα περιλαμβάνει τεχνολογίες διαχωρισμού, διαλογής και ταξινόμησης των αποβλήτων ξύλου, τεχνολογίες ανακύκλωσης και χημικές διεργασίες βιοαποκατάστασης τους, ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση των κυκλικών ροών δευτερογενών υλικών, τεχνικές λύσεις στους τομείς των κατασκευών, του χαρτοπολτού και των χημικών και ένα πλαίσιο υποστήριξης της αγοράς και των σχετικών πολιτικών.

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τέτοιου είδους ενέργειες είναι η μείωση της ζήτησης για ξυλεία, η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, η δημιουργία νέων προϊόντων και η επαναχρησιμοποίηση τους.

Η αναπληρώτρια περιφερειάρχης στους τομείς Οικονομικών και Προγραμματισμού, Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, μιλώντας για το έργο ανέφερε, «Το Έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων ξύλου. Είναι ένα έργο διάρκειας 48 μηνών, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν 26 εταίροι, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Περιφέρεια θα συμμετέχει στις ενότητες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων κατεδάφισης, την αξιοποίηση των σωματιδίων ξύλου και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αξιοποίησης.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER