Ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ στην υψηλότερη βαθμίδα της ελληνικής λίστας ESG του Forbes Top 100

Ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ στην υψηλότερη βαθμίδα της ελληνικής λίστας ESG του Forbes Top 100

Αποτελεί τιμή για τον Όμιλο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ η κατάταξη του στην υψηλότερη κλίμακα (Platinum) στο ESG Transparency Index του Forbes, η οποία αποτυπώνει το επίπεδο διαφάνειας σε θέματα ESG των 100 μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα. Η αναγνώριση αυτή είναι ισχυρή απόδειξη των προσπαθειών των ανθρώπων σε ολόκληρο τον Όμιλο.

Η αναγνώριση υπογραμμίζει επίσης την προσήλωση του Ομίλου στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς έχει ήδη δεσμευθεί σε μακροπρόθεσμους στόχους εναρμονισμένους με τις αρχές αυτές μέσω ξεκάθαρων πολιτικών, στρατηγικών και δεικτών απόδοσης. Στο επίκεντρο όλων των επιχειρηματικών πρακτικών του Ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ βρίσκεται η δημιουργία αξίας για την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ σε καθημερινή βάση ενεργεί και λειτουργεί κάτω από ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης.

Η αναγνώριση αυτή, μαζί με τη βαθμολογία «B»στο πλαίσιο της αξιολόγησης από το διεθνή αναγνωρισμένο οργανισμό CDP, επιβεβαιώνει την εστίαση του Ομίλου στη βιωσιμότητα, η οποία ενισχύεται περαιτέρω μέσω της δέσμευσης στην επιστημονική ανάπτυξη τεκμηριωμένων στόχων. Επιπλέον, ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ συμβάλλει στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία μέσω της καινοτόμου περιβαλλοντικής πλατφόρμας ΙΝ ΤΗΕ LOOP.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER