Ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ στην υψηλότερη βαθμίδα της ελληνικής λίστας ESG του Forbes Top 100

Ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ στην υψηλότερη βαθμίδα της ελληνικής λίστας ESG του Forbes Top 100

Αποτελεί τιμή για τον Όμιλο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ η κατάταξη του στην υψηλότερη κλίμακα «Platinum» στο «ESG Transparency Index» του Forbes, η οποία αποτυπώνει το επίπεδο διαφάνειας σε θέματα ESG των 100 μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί ισχυρή απόδειξη των προσπαθειών των ανθρώπων σε ολόκληρο τον Όμιλο και υπογραμμίζει την προσήλωση του Ομίλου στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς έχει ήδη δεσμευθεί σε μακροπρόθεσμους στόχους εναρμονισμένους με τις αρχές αυτές μέσω ξεκάθαρων πολιτικών, στρατηγικών και δεικτών απόδοσης.

Στο επίκεντρο όλων των επιχειρηματικών πρακτικών του Ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ βρίσκεται η δημιουργία αξίας για την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ σε καθημερινή βάση ενεργεί και λειτουργεί κάτω από ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης.

Η αναγνώριση αυτή, μαζί με τη βαθμολογία «B»στο πλαίσιο της αξιολόγησης από τον διεθνή αναγνωρισμένο οργανισμό CDP, επιβεβαιώνει την εστίαση του Ομίλου στη βιωσιμότητα, η οποία περαιτέρω ενισχύεται μέσω της δέσμευσης να αναπτύξουμε επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους. Επιπλέον, ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ συμβάλλει στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία μέσω της καινοτόμου περιβαλλοντικής μας πλατφόρμας ΙΝ ΤΗΕ LOOP.

Δείτε την αναλυτική έκθεση εδώ.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER