Καινοτομία και ενσωμάτωση ESG οι προτεραιότητες των επενδυτών παγκοσμίως

Καινοτομία και ενσωμάτωση ESG οι προτεραιότητες των επενδυτών παγκοσμίως

Καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων κατέχουν πλέον η καινοτομία και η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG, συμπληρωματικά των οικονομικών επιδόσεων, με τους επενδυτές και τους διαχειριστές κεφαλαίων ανά τον κόσμο να τοποθετούν αυτούς τους δύο παράγοντες στην κορυφή της λίστας των δεδομένων που αξιολογούν.

Είναι γεγονός ότι τη στιγμή που ο πληθωρισμός και η οικονομική αστάθεια θεωρούνται οι δύο μεγαλύτερες απειλές που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τους επόμενους μήνες, οι επενδυτές επιθυμούν να δοθεί έμφαση στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την έρευνα PwC’s: Global Investor Survey 2022, οι πρωτοβουλίες που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χρειάζεται να κατατάσσονται μεταξύ των πέντε πρώτων προτεραιοτήτων των σύγχρονων επιχειρήσεων. Ωστόσο, το 78% των επενδυτών επισημαίνει, πως η πρακτική του greenwashing αποτελεί «αγκάθι» πολλών εταιρικών αναφορών βιωσιμότητας.

Η έρευνα Global Investor Survey 2022 διεξήχθη την περίοδο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022 και παρουσιάζει τις απόψεις 227 επενδυτών και αναλυτών από 43 περιοχές παγκοσμίως. Αναλυτικότερα, οι επενδυτές θεωρούν κορυφαία προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και τρόπων λειτουργίας (83%) με την ανάγκη διατήρησης κερδοφόρων οικονομικών επιδόσεων να βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας των επενδυτικών κριτηρίων (69%), την ασφάλεια των δεδομένων και τη διαφύλαξη του απορρήτου στην τρίτη (51%), την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση στην τέταρτη (49%) και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (44%) στην πέμπτη θέση.

Ακολουθούν οι υπεύθυνες πρακτικές που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα (36%) και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη φύση και τη βιοποικιλότητα (29%) ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στις χαμηλότερες θέσεις αυτής κατατάσσονται κοινωνικά ESG θέματα, όπως η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία (27%), καθώς και η ενίσχυση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης (25%).

Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Οι επενδυτές, που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι την προσεχή πενταετία τα επενδυτικά κριτήρια που σχετίζονται με το ESG, όπως οι πρωτοβουλίες που αφορούν το περιβάλλον και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η βιωσιμότητα συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη μακροπρόθεσμης αξίας για τις επιχειρήσεις και ως εκ τούτου χρειάζεται να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Πιο συγκεκριμένα, επτά στους δέκα επενδυτές συμφωνούν ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να πάρουν πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών και την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Η επενδυτική κοινότητα, ωστόσο, συνδέει πλέον πολύ στενά τη βιωσιμότητα με την οικονομική πειθαρχία και τη μεγαλύτερη οικονομική διαφάνεια. Οι επενδυτές επιθυμούν να γνωρίζουν το επιχειρηματικό σκεπτικό και τον οικονομικό αντίκτυπο των ενεργειών ESG στο περιβάλλον και την κοινωνία, με την πλειονότητα αυτών να δηλώνει ότι είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να αποτυπώνουν με σαφήνεια και διαφάνεια τους τρόπους εφαρμογής των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας στο επιχειρηματικό τους μοντέλο (69%) και το ακριβές κόστος εκπλήρωσης των συναφών δεσμεύσεων τους (73%).

Πολλοί εξ αυτών διαπιστώνουν ένα σημαντικό κενό αποτελεσματικότητας μέτρων περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τα οποία βρίσκονται ψηλά στη λίστα των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων τους. Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των επενδυτών και συγκεκριμένα το 78% αυτών σημειώνουν ότι έχουν εντοπίσει μη επαρκώς τεκμηριωμένα στοιχεία σε πληθώρα εταιρικών αναφορών βιωσιμότητας, ενώ μόλις το 2% των ερωτηθέντων ισχυρίζεται το αντίθετο.

Οι επενδυτές χαρακτηρίζουν τη στροφή των επιχειρήσεων προς την προστασία του περιβάλλοντος ως «εμπορικά επικερδή κίνηση» με το 64% αυτών να παραδέχεται ότι το ενδιαφέρον τους για την υιοθέτηση επιχειρηματικών πρακτικών ESG πηγάζει από την επιθυμία τους να αυξήσουν τα έσοδα τους ενώ το 68% δηλώνει ότι η προστασία της απόδοσης των επενδύσεών τους ήταν ένα επιπλέον κίνητρο. Καταλήγοντας, ποσοστό της τάξης του 82% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι εν λόγω κινήσεις ήταν μεταξύ άλλων αίτημα των ίδιων των πελατών τους.

Τα παραπάνω σκιαγραφούν ότι η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ενδέχεται να αποτελέσει μελλοντικά σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τις επιχειρήσεις. Μία στις πέντε εταιρείες (22%) θα βρεθεί σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους σημαντικά εκτεθειμένη στους κλιματικούς κινδύνους με το ποσοστό να αγγίζει το 37% σε ορίζοντα πενταετίας, μέγεθος ανάλογο της ανησυχίας περί γεωπολιτικών συγκρούσεων, και το 50% σε βάθος δεκαετίας, ποσοστό αντίστοιχο των τεχνολογικών αλλαγών που κρίνονται ως ο επικρατέστερος παράγοντας κινδύνου για την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Must Reads
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER