Η GRI παρουσιάζει πρότυπο αναφοράς βιωσιμότητας για εταιρείες εξόρυξης

Η GRI παρουσιάζει πρότυπο αναφοράς βιωσιμότητας για εταιρείες εξόρυξης

Η Global Reporting Initiative (GRI), ένας διεθνής ανεξάρτητος οργανισμός για την αναφορά επιπτώσεων σε όλους τους τομείς, έχει προτείνει ένα νέο πρότυπο αναφοράς βιωσιμότητας για εταιρείες εξόρυξης. Συγχρόνως, η KPMG επιβεβαιώνει ότι τα πρότυπα GRI είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα αναφοράς βιωσιμότητας παγκοσμίως.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Ο εξορυκτικός τομέας προσδιορίστηκε από το Global Sustainability Standards Board (GSSB) το 2020 ως τομέας στον οποίο πρέπει να δωθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή προτύπων και το νέο πρότυπο θα ισχύει για όλους τους φορείς που ασχολούνται με την εξόρυξη και τα λατομεία – με εξαίρεση τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, όπου υπάρχουν ήδη διαθέσιμα πρότυπα από το GRI.

Το προσχέδιο του νέου προτύπου παρουσιάστηκε το Φεβρουάριο του 2023 στο Alternative Mining Indaba στη Νότια Αφρική, και κάνει αναφορά σε 25 περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων νέων θεμάτων όπως εγκαταστάσεις απορριμμάτων και ροές επικίνδυνων αποβλήτων, βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη και λειτουργία εξορυκτικών μονάδων σε περιοχές συγκρούσεων.

Το προσχέδιο είναι ανοιχτό για διαβούλευση έως τον Απρίλιο 2023. Το προσχέδιο θέτει τη βάση για αναφορές σε επίπεδο εξορυκτικής εγκατάστασης, ευθυγραμμίζεται με το υφιστάμενο πλαίσιο ESG και το πλαίσιο γνωστοποιήσεων που αφορά τον εξορυκτικό τομέα – συμπεριλαμβανομένων όσων ορίζονται από το International Council on Mining and Metals, την Πρωτοβουλία Initiative for Responsible Mining Assurance, το Copper Mark, τον ΟΟΣΑ, την Πρωτοβουλία Extractive Industries Transparency Initiative και το Global Industry Standard on Tailings Management.

Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

«Το πρότυπο του GRI για την εξόρυξη προέκυψε ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι μεταξύ των μεγάλων εταιρειών στον εξορυκτικό τομέα, υπάρχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό αναφορών βιωσιμότητας, το οποίο είναι ορθή πρακτική, λόγω του μεγάλου περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος του κλάδου και του πολύ υψηλού βαθμού λεπτομέρειας που απαιτείται για αυτές τις αναφορές», αναφέρει η Judy Kuszewski, Πρόεδρος του GSSB, του ανεξάρτητου φορέα που καθορίζει τα πρότυπα GRI.

«[Ωστόσο] Παρόλο που το 80% περίπου των εξορυκτικών εταιρειών δημοσιεύουν πληροφορίες για τις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα, η ποιότητα των εκθέσεων θεωρείται ανεπαρκής και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες διάφορων ενδιαφερόμενων μερών - και γι' αυτό η εξόρυξη μπήκε σε απόλυτη προτεραιότητα σε συνδυασμό φυσικά με το γεγονός ότι ήταν πάντα ένας τομέας ιδιαίτερης σημαντικότητας στο GRI και στο GSSB», είπε η Kuszewski.

Η Kuszewski σημείωσε ότι ο σκοπός του νέου προτύπου είναι να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του τομέα εξόρυξης στους ανθρώπους και τον πλανήτη με ένα κοινό σύνολο μετρήσεων που αντιπροσωπεύει τις ευρείες ανάγκες πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων μερών, προσθέτοντας ότι θα δωθεί έμφαση στην ευθύνη που αναλαμβάνουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξόρυξης σε σχέση με τις μικρότερες όπως επίσης και στις μεταξύ τους σχέσεις σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

«Άτυποι, βιοτεχνικοί και μικρής κλίμακας εξορυκτικοί φορείς μπορεί να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο, αλλά δεν περιμένουμε πραγματικά να υιοθετηθεί ευρέως από αυτούς τους οργανισμούς». H Kuszewski επεσήμανε επίσης τη συχνή έλλειψη σύνδεσης ανάμεσα στις αναφορές βιωσιμότητας μιας εταιρείας συνολικά και σε επίπεδο εξορυκτικής μονάδας. «Πρέπει πραγματικά να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερο είδος σύνδεσης και διαφάνειας μεταξύ της εταιρικής οντότητας και της ίδιας της εξορυκτικής μονάδας».

Το προσχέδιο του Προτύπου παραμένει ανοιχτό για διαβούλευση μέχρι τις 30 Απριλίου 2023 ενώ η τελική έκδοση του θα δημοσιευτεί κατά το 3ο τρίμηνο του 2023. 

Με πληροφορίες από mining.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
Success Stories
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER