Διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Enel Green Power Hellas

Διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Enel Green Power Hellas

Η Enel Green Power Hellas εφαρμόζοντας αποτελεσματικά πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και κριτηρίων ESG, διακρίθηκε στον Εθνικό Δείκτη CR Index με Silver Award και αποτελεί την πρώτη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πράσινη ενέργεια που διακρίνεται στο θεσμό. Παράλληλα, της απονεμήθηκε ο ειδικός μοναδικός έπαινος ως η «Καλύτερη Νεοεισερχόμενη Εταιρεία».

Φωτογραφία (από αριστερά): Αγγελική Παπαϊακώβου (Communications Expert), Σοφία Μπουτσικούδη (Head of Sustainability), Κωνσταντίνος Εφραιμίδης (Head of Communications)

Οι βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην ετήσια εκδήλωση - θεσμό που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute), με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Ο CR Index αποτελεί τον πρώτο ESG Δείκτη στην Ελλάδα που από το 2008, αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την εταιρική διακυβέρνηση και την αγορά. Η διαδικασία εκτίμησης πραγματοποιείται βάσει των 100 διεθνών κριτηρίων του Business in the Community (BITC), που σήμερα αποτελούν προαπαιτούμενα στους σημαντικότερους ESG δείκτες και πρότυπα.

Με συνεχή επιχειρηματική παρουσία στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, η Enel Green Power Hellas σημείωσε υψηλές επιδόσεις στους τομείς του δείκτη ESG με την εφαρμογή δράσεων και πρωτοβουλιών που προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Υιοθετώντας μια οριζόντια και ολιστική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα, η Enel Green Power ενσωματώνει ένα διαφορετικό εταιρικό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, τη Δημιουργία Αμοιβαίας Αξίας (Create Shared Value - CSV), που ως πρότυπο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών εναρμονίζεται πλήρως με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ερευνητικά Έργα

Χαρακτηριστικά παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης

Στον τομέα της κοινωνίας, η εταιρεία ξεχώρισε κατά την αξιολόγησή της, παρουσιάζοντας δράσεις που αναδεικνύουν την πάγια στάση της να στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών που δραστηριοποιείται, όπως είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα Vamvakies: A Social Green Project  που στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και την επιμόρφωση των μελών της πάνω στην αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα.

Ως προς το περιβάλλον, εδώ και αρκετά χρόνια, η Enel Green Power Hellas αναπτύσσει πρωτοβουλίες βιωσιμότητας και αειφορίας, όπως είναι η προστασία των αρπακτικών πτηνών που διέρχονται από τα έργα της και υλοποιείται στα αιολικά πάρκα Κουλούκωνα και Άγιος Κύριλλος στην Κρήτη, ενώ πραγματοποιεί δράσεις βιοποικιλότητας για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Εξάλλου, στόχος του Ομίλου της Enel έως το 2040 είναι να μην χρησιμοποιεί ούτε να διανέμει φυσικό αέριο, για καθαρό μηδενικό αποτύπωμα.

Αναφορικά με τους εργαζομένους της, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία φροντίζει για την ασφάλεια, την υγεία, την επαγγελματική εξέλιξη και την ενδυνάμωση τους μέσα από μία σειρά πρωτοποριακών προγραμμάτων. Ως η πρώτη ελληνική εταιρεία ΑΠΕ στην Ελλάδα που υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Enel Green Power Hellas αφιέρωσε το προηγούμενο έτος στην προαγωγή της Συμπερίληψης και της Διαφορετικότητας, ενώ παράλληλα προάγει τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου (work life balance) αλλά και του wellbeing των εργαζομένων.

Η βράβευση αυτή αντανακλά την επιτυχημένη εφαρμογή πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης & κριτηρίων ESG που εφαρμόζει η Enel Green Power Hellas σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της αλλά και την επιχειρηματική υπευθυνότητα που τη διακρίνει, σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη CR Index. Η εταιρεία πραγματοποιεί επιμέρους δράσεις αειφορίας, προσφοράς και αλληλεγγύης σε όλη χώρα, συμβάλλοντας έμπρακτα στη διασφάλιση ενός καλύτερου, πιο «πράσινου» μέλλοντος για όλους.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER