Συνεργασία ΕΜΠ και ΣΕΧΒ για την αειφόρο χημεία και βιοχημεία στην Ελλάδα

Συνεργασία ΕΜΠ και ΣΕΧΒ για την αειφόρο χημεία και βιοχημεία στην Ελλάδα

Μνημόνιο συναντίληψης & συνεργασίας υπέγραψαν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), ως ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τεχνολογικού Βάθρου για την Αειφόρο Χημεία, SusChem Greece, και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως ιδρυτικό μέλος και διαχειριστής του SusChem Greece, με σκοπό να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας, που εξειδικεύονται στους επιστημονικούς τομείς της χημείας και της βιοχημείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Μνημόνιο αποτυπώνει την κοινή πρόθεση των δύο φορέων να συμβάλουν στη μετάβαση της ελληνικής χημικής βιομηχανίας στην εποχή της αειφορίας, μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης χημικών ουσιών, υλικών και προϊόντων που θα είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και αειφόρα για το περιβάλλον (Safe and Sustainable by Design, SSbD). Επίσης, με τη συγκεκριμένη συμφωνία οι δύο πλευρές εκφράζουν την κοινή βούληση τους να δώσουν λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας, να συμβάλουν περαιτέρω στην οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Όχημα σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί το SusChem Greece, ως το εθνικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Βάθρου SusChem.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από τον πρύτανη του ΕΜΠ, Καθ. Ανδρέα Μπουντουβή και τον πρόεδρο του ΣΕΧΒ, Αρμόδιο Γιαννίδη, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του πρυτανικού συμβουλίου του ΕΜΠ και προβλέπει, μεταξύ άλλων, μια σειρά δράσεων για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων, όπως η από κοινού συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, η δημιουργία ομάδων εργασίας και πρωτοβουλιών με τη συνεργασία των μελών των δύο εταίρων, η διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων, η ανάπτυξη δικτύων με άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς και η επικοινωνία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς. 

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Αφορμή της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών αποτελεί το έργο IRISS, που δρομολογεί τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αειφορίας των χημικών, των υλικών και των διεργασιών παραγωγής τους ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού τους. Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική στα χημικά για την αειφορία (CSS) και εκμεταλλεύεται τη γεωγραφική διασπορά και την εντοπιότητα των εθνικών τεχνολογικών βάθρων, όπως το SusChem Greece.

Η συνεργασία εκτείνεται στην ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τα Προηγμένα Υλικά 2030 (ΑΜΙ2030), μια πρωτοβουλία, που επισημαίνει και προάγει τον κεντρικό ρόλο των υλικών σε όλες τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή πολιτική καθώς και στη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τις Διεργασίες για τον Πλανήτη (A.SPIRE, Process4Planet), που αποσκοπεί στη μετάβαση σε μια κυκλική και κλίμα-θετική βιομηχανία.

Τέλος, οι δύο φορείς θα συνεργαστούν στη συγγραφή και την ενεργοποίηση της Όδευσης Μετάβασης (δηλαδή, του οδικού χάρτη μετάβασης) της ελληνικής χημικής βιομηχανίας στην εποχή της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής αειφορίας.

Success Stories
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER