Παγκόσμιο ενδιαφέρον για την τεχνολογία της Ελληνικής CYRUS

Παγκόσμιο ενδιαφέρον για την τεχνολογία της Ελληνικής CYRUS

Tο υδρογόνο ως καύσιμο αποτελεί μια από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες για την παραγωγή ισχυρών και περιβαλλοντικά φιλικών κινητήρων καθώς έχει υψηλή απόδοση ως καύσιμο και παράγει μηδενικά απόβλητα. Το προϊόν της καύσης του υδρογόνου, είναι το νερό, το οποίο στην περίπτωση των κινητήρων διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα σε υψηλή θερμοκρασία με την μορφή υδρατμών.

Λόγω των τρεχουσών πολιτικοοικονομικών συνθηκών και τεχνολογικών εξελίξεων, αρκετές εταιρείες επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη της χρήσης του υδρογόνου ως καύσιμο. Ωστόσο ένα από τα βασικά του μειονεκτήματα είναι, ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην συμπίεση, μεταφορά και διανομή του.

Σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική startup CYRUS, η οποία ιδρύθηκε το 2019 ως τεχνοβλαστός (spin-off) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», έχει δημιουργήσει μια καινοτόμο λύση χημικής συμπίεσης του υδρογόνου, βασισμένη στη χρήση μεταλλοϋδριδίων, η οποία είναι εύκολη στην κατασκευή και χρησιμοποιεί για θέρμανση και ψύξη μόνο το νερό.

Με την τεχνολογία της CYRUS, το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος συμπίεσης υδρογόνου πέφτει σημαντικά, ως επακόλουθο, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την οικονομικότερη και ευκολότερη διανομή του υδρογόνου, με προφανή οφέλη για την χρήση και τη διάδοση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, η καινοτόμος λύση της CYRUS υπερτερεί των συμβατικών συμπιεστών υδρογόνου, καθώς η χρήση μεταλλοϋδριδίων εξασφαλίζει την συμπίεση του υδρογόνου με σχεδόν μηδενικό ηχητικό αποτύπωμα, σε αντίθεση με τους συμβατικούς συμπιεστές που παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα ηχητικών αποβλήτων.

Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό, καθιστά τους συμπιεστές της CYRUS, όχι μόνο οικονομικότερους στην χρήση, αλλά και κατάλληλους για εγκατάσταση σε σταθμούς ανεφοδιασμού υδρογόνου σε αστικά περιβάλλοντα όπου οι περιορισμοί για τις ηχητικές εκπομπές δεν αφήνουν περιθώρια χρήσης συμβατικών συμπιεστών. Η εταιρεία ολοκλήρωσε τον πρώτο ελληνικό λειτουργικό σταθμό εφοδιασμού υδρογόνου, με χρήση της τεχνολογίας της στον χώρο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ο οποίος διαθέτει μία μονάδα παραγωγής και συμπίεσης «πράσινου» υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης του νερού.

Η μονάδα αυτή, χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκό σύστημα και αξιοποιεί τον καινοτόμο συμπιεστή υδρογόνου της CYRUS, που αποδίδει 200 bar, σε δεξαμενές αποθήκευσης υδρογόνου υψηλής πίεσης και ένα σύστημα ανεφοδιασμού μικρών οχημάτων. Σε συνέχεια αυτής της μεγάλης ελληνικής πρωτοπορίας, η ομάδα της CYRUS έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου συμπιεστή, ο οποίος αποδίδει πιέσεις έως και 450 bar, οι οποίες τον καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε σταθμούς ανεφοδιασμού μεγάλων οχημάτων υδρογόνου, όπως φορτηγά και λεωφορεία, όπου η χρήση συμβατικών καυσίμων παράγει αρκετά υψηλές εκπομπές διοξειδίου το άνθρακα και η χρήση μπαταρίας έχει περιορισμούς.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription

Η καινοτόμος και ταυτόχρονα πρακτική προσέγγιση της CYRUS, προκάλεσε το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών και έχει ήδη προχωρήσει σε δεύτερο γύρο χρηματοδότησης άνω του 1 εκατ. ευρώ από το Uni.Fund και την αμερικανική Advent Technologies, που οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Nasdaq, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας στο χώρο των ελληνικών startups.

Αυτή η μεγάλη επιτυχία της CYRUS, ήρθε ως επακόλουθο της στήριξης που έλαβε στα πρώτα της βήματα, χάρη στην αρχική επένδυση που είχε λάβει από το Uni.Fund, ύψους 200.000 ευρώ. Tο Uni.Fund αποτελεί ένα από τα funds του EquiFund, του χρηματοδοτικού εργαλείου το οποίο δημιουργήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, το EIF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) και με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER