Συνεργασία EDP Renewables και Google σε φωτοβολταϊκά έργα

Συνεργασία EDP Renewables και Google σε φωτοβολταϊκά έργα

Η Google και η EDP Renewables (EDPR), μέσω της EDPR NA Distributed Generation (EDPR NA DG), της μονάδας κατανεμημένης ηλιακής παραγωγής της EDP Renewables North America, υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο με στόχο την ανάπτυξη και εγκατάσταση περισσότερων από 80 κατανεμημένων φωτοβολταϊκών έργων με περίπου 650MWp (500MWac).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρική χορηγία κατανεμημένης παραγωγής που έχει υπογραφεί μεταξύ δύο εταιρειών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global και του BloombergNEF (BNEF) ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία κατανεμημένης παραγωγής που έχει συνάψει η EDPR με πελάτη της έως σήμερα.

Τα πρώτα ηλιακά έργα θα αρχίσουν να αναπτύσσονται στο Οχάιο, όπου η Google διαθέτει και λειτουργεί ένα κέντρο επεξεργασίας δεδομένων στο New Albany και μια μονάδα Google Cloud στο Columbus. Τα έργα θα επεκταθούν συνολικά σε έξι πολιτείες των ΗΠΑ. Η EDPR NA DG θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων, με τα πρώτα έργα να έχουν ως στόχο να λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του 2024.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο θα χρηματοδοτηθεί επίσης μερικώς από την εξαγορά εκ μέρους της Google Πιστοποιητικών Ανανεώσιμης Ενέργειας (Impact Renewable Energy Certificates-RECs), ενός μέσου που πιστοποιεί ότι ένας συγκεκριμένος αγοραστής έχει τα δικαιώματα στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ένα έργο ΑΠΕ.

Η Google ξεκίνησε συνεργασία με την EDPR πριν από σχεδόν δύο χρόνια για την ανάπτυξη μιας πρωτοβουλίας καθαρής ενέργειας που προωθεί την ενεργειακή ισότητα και μειώνει την ενεργειακή επιβάρυνση, στο πλαίσιο του ImpactRec, ενός μοντέλου συναλλαγών Ανοιχτού Λογισμικού. Η συμφωνία αποσκοπεί στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης σε καθαρότερη ενέργεια, καθιστώντας τα οφέλη της προσιτά σε κοινότητες που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς.

Αυτά τα τοπικά ενεργειακά έργα θα μειώσουν, επίσης, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για περίπου 25.000 οικογένειες χαμηλού ή μετρίου εισοδήματος. Οι δικαιούχοι θα καθοριστούν εν ευθέτω χρόνω, καθώς τα έργα θα αναπτύσσονται. Όπως συμβαίνει και με άλλα Πιστοποιητικά Ανανεώσιμης Ενέργειας (RECs), τα ImpactRECs παράγονται και είναι κατάλληλα στην ενεργειακή αγορά. Ωστόσο, αυτό το μοντέλο, το οποίο αναπτύχθηκε από την Google και την EDPR NA DG, πιστοποιεί άμεσες επενδύσεις σε τοπικές ενεργειακές κοινότητες, που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην εξασφάλιση υποστήριξης σε οικογένειες χαμηλού ή μετρίου εισοδήματος.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription

«Αυτό που διαπιστώσαμε μέσα από συνομιλίες με τοπικούς παράγοντες και υποστηρικτές της Περιβαλλοντικής Ισότητας ήταν ότι ο δυσανάλογος αντίκτυπος της υψηλής ενεργειακής επιβάρυνσης παραμένει βασικό εμπόδιο για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Συνεργαζόμενοι με την EDPR NA DG, στοχεύουμε στη μείωση της ενεργειακής επιβάρυνσης στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε, ενώ παράλληλα προωθούμε τον στόχο μας για ενέργεια απαλλαγμένη από άνθρακα όλο το 24ωρο», δήλωσε η Sana Ouji, Energy Lead, Google. «Είμαστε ευγνώμονες στην EDPR για την εταιρική σχέση, τη συνεργασία και τη σταθερή προσήλωση στην κοινή μας αποστολή, και ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε στα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων της εταιρείας μας, επεκτείνοντας τα οφέλη των επενδύσεων μας σε καθαρή ενέργεια.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφουμε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε έναν σημαντικό αριθμό έργων ανανεώσιμης ενέργειας, μεριμνώντας παράλληλα για τις υποβαθμισμένες κοινότητες. Η αναγκαία μετάβαση σε καθαρότερους τρόπους παραγωγής και χρήσης ενέργειας δεν πρέπει να αφήνει κανέναν στο περιθώριο, και η συνεργασία αυτή με την Google μας επιτρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό, καθιστώντας την ηλεκτρική ενέργεια καθαρότερη και οικονομικά προσιτή σε περισσότερες οικογένειες», σημειώνει ο Miguel Stilwell d’Andrade, διευθύνων σύμβουλος της EDP.

Εκτός από την αγορά του ImpactREC, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου κοινοτικού αντίκτυπου αξίας 12 εκατ. δολαρίων. Το ταμείο αυτό αφορά σε πρωτοβουλίες που μειώνουν την ενεργειακή φτώχεια στις κοινότητες όπου κατασκευάζονται τα έργα. Η Google και η EDPR NA DG δεσμεύονται για την τοπική κοινωνική και οικονομική ισότητα ως μέρος της μετάβασης σε ένα πιο πράσινο μέλλον.

Η προσήλωση σε έργα αποκεντρωµένης ηλιακής ενέργειας αποτελεί έναν από τους κύριους τομείς ανάπτυξης και επενδύσεων της EDP για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία έχει επί του παρόντος εγκαταστήσει περίπου 1,4GW έργων αποκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει ως στόχο την προσθήκη 3GW για την περίοδο 2023-2026. Η EDP Renewables αναπτύσσει την εν λόγω δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου απέκτησε μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα της αποκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας το 2021, μέσω της EDPR NA Distributed Generation, με πάνω από 220MWp λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν περισσότερα από 440 έργα σε 20 πολιτείες της Βόρειας Αμερικής.

Podcast: Ηγεσία, οργανωσιακή συμπεριφορά και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER