Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών: Στοιχεία για την ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών 2010-2022

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών: Στοιχεία για την ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών 2010-2022

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση του παρουσίασε το χρονικό και την αποτύπωση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών, όπως αυτή εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, και κυρίως από το 2010 και μετά οπότε και υπάρχει ένας αξιοσημείωτος όγκος εγκατεστημένων συστημάτων.

Σύμφωνα με τον ΣΕΦ, οι ετήσιες και συνολικές συνδέσεις φωτοβολταϊκών στο δίκτυο για το 2021 έφθασαν τα 838 και 4.126MWp αντίστοιχα (τα στοιχεία για το 2022 δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί) και οι συνολικές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα για το διάστημα 2010-2022 φθάνουν τα 7,2 δισ. ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος να έχει πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 2010-1013 και μετά το 2019 έως σήμερα. Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν την πιο αποκεντρωμένη ενεργειακή τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής και ο αριθμός τους συνολικά κατά το τρέχον έτος έχει ξεπεράσει τις 60.000.

Η ανάπτυξη της αγοράς είχε αντίκτυπο και στις θέσεις εργασίας. Στη νέα φάση ανάπτυξης, μετά το 2019, παρατηρούνται συγκριτικά λιγότερες θέσεις εργασίας, πρώτον διότι η είσοδος στην αγορά φωτοβολταϊκών πλαισίων μεγαλύτερης ονομαστικής ισχύος απαιτεί λιγότερα εργατικά χέρια, και, δεύτερον, γιατί την περίοδο 2012-2013 καταγράφεται σημαντική ανάπτυξη μικρών οικιακών συστημάτων τα οποία υποστηρίζουν συγκριτικά περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Τα χρόνια της ύφεσης, η πλειονότητα των άμεσων θέσεων εργασίας αφορά στη λειτουργία και συντήρηση των σταθμών.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Σε ότι αφορά στο κόστος επένδυσης για διάφορες κατηγορίες φωτοβολταϊκών, τα στοιχεία του ΣΕΦ απεικονίζουν τη διαχρονική μείωσή τους, αλλά και τις παροδικές αυξήσεις που επέφεραν η πανδημία και η πρόσφατη ενεργειακή κρίση. Αντίθετα απ’ ότι πιστεύουν πολλοί, τα φωτοβολταϊκά έχουν σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία. Η συνολική εγχώρια προστιθέμενη αξία (σταθμισμένος μέσος όρος 2022) αγγίζει το 58% (εύρος 53 έως 63%). Αναλυτικότερα:

  • Ανάπτυξη και σχεδιασμός: 100% εγχώρια προστιθέμενη αξία
  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια: 100% εισαγωγές
  • Αντιστροφείς: 100% εισαγωγές
  • Λοιπός εξοπλισμός: Η συντριπτική πλειονότητα των βάσεων στήριξης είναι εγχώριας παραγωγής. Στη χώρα παράγονται επίσης καλώδια, ηλεκτρικοί πίνακες και άλλος συναφής εξοπλισμός.
  • Κατασκευή και διασύνδεση: 100% εγχώρια προστιθέμενη αξία
  • Λειτουργία και συντήρηση για 20-25 έτη: 100% εγχώρια προστιθέμενη αξία

Επίσης, όσον αφορά το μέσο μέγεθος των φωτοβολταϊκών έργων, τα τελευταία χρόνια αυτό έχει μειωθεί εφόσον τα νέα συστήματα είναι για αυτοπαραγωγή και το εγκατεστημένο μέγεθος εξαρτάται από την κατανάλωση του αυτοπαραγωγού και όχι από την ανώτατη επιτρεπόμενη ισχύ (που ήταν 10kWp στο παλιό πρόγραμμα της περιόδου 2009-2019). Την πρώτη περίοδο ανάπτυξης, το μέσο μέγεθος των συστημάτων καθορίστηκε κυρίως από τα συστήματα κάτω των 100kWp (λόγω σχετικών ρυθμίσεων), ενώ στη δεύτερη φάση ανάπτυξης από μεγαλύτερα συστήματα περί τα 500kWp.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER