Οι επιλέξιμες περιοχές του Εθνικού προγράμματος ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων

Οι επιλέξιμες περιοχές του Εθνικού προγράμματος ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, σε εκδήλωση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για την παρουσίαση του σχεδίου Εθνικού Προγράμματος ανάπτυξης των υπεράκτιων πάρκων, επεσήμανε ότι στόχος είναι, πριν το 2030, να έχουν τεθεί σε λειτουργία τα πρώτα θαλάσσια αιολικά πάρκα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις μελέτες που παρουσιάστηκαν, σε πρώτη φάση μπορεί να προχωρήσει η αξιοποίηση 25 περιοχών για την εγκατάσταση μονάδων συνολικής ισχύος 12,4GW.

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων θα καταστήσει τη χώρα εξαγωγική σημειώοντας ιδιαίτερα την ποιότητα της παραγόμενης ενέργειας που είναι διαθέσιμη για περισσότερες ώρες την ημέρα σε σχέση με τα χερσαία πάρκα. Ο υπουργός στάθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης της βιομηχανίας (καλώδια, βάσεις έδρασης, ανεμογεννήτριες) αλλά και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας που είναι το υψηλό αιολικό δυναμικό και το δίκτυο που αναπτύσσεται για τη διασύνδεση των νησιών ενώ σημείωσε ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν ταχύτατα καθώς θα προχωρούν παράλληλα οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις.

Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, τόνισε ότι τα υπεράκτια αιολικά πάρκα θα αποσυμφορήσουν ηλεκτρικό χώρο στη στεριά ενώ θα εισφέρουν προστιθέμενη αξία στη βιομηχανία και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, ανέφερε ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης καταρτίστηκε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων με άλλες χρήσεις (τουρισμός, αλιεία, ναυτιλία) και οι περιοχές ανάπτυξης επελέγησαν με βάση το αιολικό δυναμικό, το θαλάσσιο βάθος και την εγγύτητα στα δίκτυα του ΑΔΜΗΕ. Με βάση τα κριτήρια αυτά επελέγησαν 19 περιοχές για ανάπτυξη πλωτών αιολικών πάρκων και 6 σταθερής έδρασης. To σχέδιο, που έχει ήδη υποβληθεί στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, προκρίνει μια δεξαμενή επιλογών από δέκα περιοχές για ανάπτυξη έως το 2030-2032, συνολικής ισχύος περίπου 4,9GW, και αφορούν κυρίως έργα πλωτής έδρασης. 

Στις ανωτέρω περιοχές δε συμπεριλαμβάνεται η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Έβρου-Σαμοθράκης, η οποία ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών έργων. Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες περιοχές είναι:

  • Στην ανατολική Κρήτη (Αγ. Νικόλαος), όπου εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν έργα συνολικής ισχύος 800 MW
  • Στη νότια Ρόδο, με τη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ να κυμαίνεται μεταξύ 300 MW και 550 MW
  • Στο κεντρικό Αιγαίο (Δονούσα, Γυάρος), με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ μεταξύ 200 MW και 450 MW
  • Στον άξονα Εύβοιας (Άγιοι Απόστολοι) - Χίου, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ στα 300 MW
  • Στο Ιόνιο Πέλαγος (Διαπόντια νησιά, Πατραϊκός κόλπος), με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ στα 450 MW.
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER