KPMG: Οι παγκόσμιες προκλήσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

KPMG: Οι παγκόσμιες προκλήσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σε πρόσφατη έκθεση με τίτλο «Turning the tide in scaling renewables», η KPMG αναδεικνύει τις πιεστικές προκλήσεις που επηρεάζουν την ενεργειακή μετάβαση παγκοσμίως. Η βασική πρόκληση συνδεέται με το γεγονός ότι ο τρέχων ρυθμός εξάπλωσης των ΑΠΕ δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής για να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Τα συμπεράσματα της Έκθεσης είναι σε απόλυτη συνάφεια με τις προκλήσεις που περιγράφηκαν στην Σύνοδο COP28 σε σχέση με την ανάληψη παγκόσμιων δεσμεύσεων για το τριπλασιασμό των ΑΠΕ έως το 2030. Η έκθεση της KPMG βασίζεται στα αποτελέσματα μιας ανώνυμης διαδικτυακής έρευνας της KPMG International, στην οποία συμμετείχαν 110 άτομα, από διάφορες θέσεις στον κλάδο των ΑΠΕ, τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές εταιρείες, σε περισσότερες από 24 χώρες και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την ανάγκη επιτάχυνσης της εξάπλωσης των ΑΠΕ, τις τρέχουσες προκλήσεις της αγοράς και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών.

Πάνω από το 80% των ερωτηθέντων συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι η σημαντική επιτάχυνση της εξάπλωσης των ΑΠΕ είναι το πιο επείγον ζήτημα στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή, με το 84% να αναγνωρίζει ότι οι υφιστάμενοι φραγμοί στην αγορά προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και την εγκατάλειψη των έργων ΑΠΕ.

Επιπλέον, το 40% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι τρέχουσες κυβερνητικές πολιτικές είναι αναποτελεσματικές για την επιτάχυνση της εξάπλωσης των ΑΠΕ, με τις ανασταλτικές κυβερνητικές πολιτικές και τους κανονισμούς να αναφέρονται ως το βασικό εμπόδιο για την κλιμάκωση, σύμφωνα με το 77% των ερωτηθέντων. Οι ερωτηθέντες κατέταξαν τα υπόλοιπα πιο σημαντικά εμπόδια στην κλιμάκωση των ΑΠΕ ως εξής: δομή και σχεδιασμός της αγοράς (75%), κίνδυνοι της εφοδιαστικής αλυσίδας (61%), πρόσβαση σε κεφάλαια (48%), έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές δικτύου (47%).

KPMG, προκλήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι προκλήσεις που προσδιορίζονται στην έκθεση περιλαμβάνουν:

  • Δομές αγοράς (75%): Η ευελιξία που απαιτείται για μια μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη της διαλείπουσας παραγωγής των ΑΠΕ δεν υποστηρίζεται από τις περισσότερες υφιστάμενες δομές και τους κανόνες της αγοράς.
  • Ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας (61%): Η διασφάλιση ανθεκτικών και αξιόπιστων εφοδιαστικών αλυσίδων είναι ένα από τα θεμέλια της γρήγορης κλιμάκωσης των ΑΠΕ.
  • Πρόσβαση σε κεφάλαια (48%): Η χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης απαιτεί τεράστιο κεφάλαιο.
  • Επενδύσεις σε υποδομές δικτύου (74%): Επειδή το δίκτυο λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με τον ίδιο τρόπο εδώ και πάνω από έναν αιώνα, οι πολιτικές, οι κανόνες και οι προσεγγίσεις που εφαρμόζονται για τις επενδύσεις δεν είχε χρειαστεί να εξελιχθούν.
  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση (44%): Η ενεργειακή μετάβαση είναι αναμφισβήτητα το πιο φιλόδοξο και σύνθετο κατασκευαστικό έργο στον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι απαιτείται υπερβολικά πολύς χρόνος για την κατασκευή των έργων ΑΠΕ και των υποδομών από τις οποίες αυτά εξαρτώνται.
  • Αναδυόμενες αγορές: Οι καταλυτικές επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές αποτελούν το κλειδί για την επιτάχυνση της εξάπλωσης των ΑΠΕ, καθώς και για την παροχή πρόσβασης στην ενέργεια για εκατομμύρια ανθρώπους.
  • Δίκαιη ενεργειακή μετάβαση: Οι στόχοι μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης είναι να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη από τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα απαλλαγμένο από τον άνθρακα μοιράζονται δίκαια, ενώ οι δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις μετριάζονται ή εξαλείφονται.
  • Φύση και βιοποικιλότητα: Ενώ η φύση και η βιοποικιλότητα εξαρτώνται από την ταχεία εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να περιοριστούν οι αυξήσεις της θερμοκρασίας, η εφαρμογή τους κρύβει και πιθανές αρνητικές επιπτώσεις και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό ή την αποφυγή τους.
  • Πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες: Η κλιμάκωση των ΑΠΕ απαιτεί πρόσβαση ανταγωνιστικού κόστους σε τεράστιο όγκο πρώτων υλών, όπως το κοβάλτιο, το νικέλιο, ο γραφίτης, ο χαλκός και το λίθιο.
  • Επιτάχυνση των λύσεων αποθήκευσης: Η αποθήκευση ενέργειας πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη κλίμακα και οι τεχνολογίες αποθήκευσης να εξελιχθούν ώστε να αυξάνονται τα διαστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων υπηρεσιών δικτύου.

Με πληροφορίες από kpmg.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
Planning and Management of Solar Power from Space
Συγγραφέας: Παναγιώτης Κοσμόπουλος
ISBN: 9780128233900

Μια ολιστική προσέγγιση απομακρυσμένης παρακολούθησης και πρόγνωσης της διεσπαρμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με τη χρήση μεθόδων γεωπαρατήρησης, προτείνοντας μια εναλλακτική λύση για έξυπνη λήψη αποφάσεων ενεργειακής μετάβασης και ασφάλειας

Αποκτήστε το εδώ!
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER