Ελλάδα: Υψηλές επιδόσεις στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έως το 2027

Ελλάδα: Υψηλές επιδόσεις στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έως το 2027

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της SolarPower Europe, η οποία δημοσιεύθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου 2023, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης αναφορικά με το επίπεδο ανάπτυξης και τις προβλέψεις για την εξέλιξη της αγοράς φωτοβολταϊκών την επόμενη τετραετία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα παρά το μικρό -συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ- μέγεθος της επικράτειας επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις στην εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας τόσο σε απόλυτα νούμερα όσο και συγκριτικά (κατά κεφαλήν ισχύς φωτοβολταϊκών).

Η έκθεση της SolarPower Europe αναφέρει ότι το 2023 τα φωτοβολταϊκά στην ΕΕ κατέγραψαν εντυπωσιακές επιδόσεις. Η συνολική ισχύς των φωτοβολταϊκών στην Ένωση ανέρχεται σήμερα σε 263GW, αυξημένη κατά 27% από τα 207GW το 2022 ενώ οι ετήσιες νέες εγκαταστάσεις ήταν 55,9GW (+40% σε σχέση με το 2022).

Η Γερμανία παραμένει στην πρώτη θέση με 82GW συνολικής εγκατεστημένης ισχύος και ακολουθούν η Ισπανία με 36GW και η Ιταλία με 29,5GW. Η Γερμανία εγκατέστησε επίσης τις περισσότερες νέες μονάδες το 2023 (+14,1GW, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ της Ιταλίας που ήταν 9,3GW το 2012). Ωστόσο, ενώ η Γερμανία ηγείται τόσο στην κατάταξη της ετήσιας αγοράς της ΕΕ όσο και στην κατάταξη της συνολικής δυναμικότητας, η Ολλανδία διατηρεί την πρώτη θέση σε εγκατεστημένη ισχύ ανά κάτοικο, φθάνοντας τα 1.280 W/κάτοικο το 2023 ενώ η η Γερμανία πλησιάζει το όριο του 1 kW, με 985 W/κάτοικο. Η θέση της Ελλάδας στη σχετική κατάταξη μεταξύ των 27 είναι:

  • Έβδομη στην εγκατεστημένη ισχύ ανά κάτοικο με 691 Watt, από 531 το 2022, ψηλότερα από την Αυστρία, τη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο
  • Έβδομη στην πρόβλεψη για νέες εγκαταστάσεις κατά την περίοδο 2024-2027 οπότε αναμένεται να προστεθούν 6,9-13,9GW. Το μερίδιο της Ελλάδας στην νέα ευρωπαϊκή φωτοβολταϊκή ισχύ αναμένεται να αυξηθεί από 3% το 2023 σε 4% το 2027.
  • Η χώρα μας αναμένεται να πετύχει το 2026 το στόχο που έχει τεθεί για το 2030, ενώ 12 χώρες της ΕΕ (Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Αυστρία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία) θα φθάσουν στο στόχο από το 2027 και μετά. 

Σύμφωνα με την έκθεση, ο μέσος χρόνος αδειοδότησης για μικρές μονάδες στη χώρα μας είναι 3-4 μήνες ενώ στις άλλες χώρες ξεκινά από 1 μήνα και φθάνει στον 1 χρόνο. Για μεγαλύτερες μονάδες η αδειοδότηση στην Ελλάδα απαιτεί 3-6 χρόνια ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 4 χρόνια.

Planning and Management of Solar Power from Space
Συγγραφέας: Παναγιώτης Κοσμόπουλος
ISBN: 9780128233900

Μια ολιστική προσέγγιση απομακρυσμένης παρακολούθησης και πρόγνωσης της διεσπαρμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με τη χρήση μεθόδων γεωπαρατήρησης, προτείνοντας μια εναλλακτική λύση για έξυπνη λήψη αποφάσεων ενεργειακής μετάβασης και ασφάλειας

Αποκτήστε το εδώ!
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER