ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 230 MW

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 230 MW

Χρηματοδότηση ύψους 28,5 εκατ. ευρώ θα παράσχει η ΕΤΕπ στη ΔΕΗ με σκοπό την κατασκευή τριών φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κοζάνη στη Δυτική Μακεδονία συνολικής ισχύος 230MW. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα ανέλθει έως το μέγιστο ποσό των € 35 εκατ. τους επόμενους μήνες.

Το δάνειο της ΕΤΕπ καλύπτεται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU. Επισημαίνεται ακόμα πως η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ ύψους €28,5 εκατ. αποτελεί μέρος μίας κοινοπρακτικής δομής χρηματοδότησης τύπου «Project Finance» συνολικού ύψους €102,4 εκατομμυρίων, η οποία περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες δανειακές γραμμές ύψους €95,1 εκατομμυρίων και μεσοπρόθεσμες δανειακές γραμμές χρηματοδότησης κατασκευαστικού ΦΠΑ ύψους €7,3 εκατομμυρίων.

Η ΕΤΕπ συνεργάστηκε με την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος οι οποίες κάλυψαν, κατ' ισομοιρίαν, το 70% των μακροπρόθεσμων δανειακών γραμμών και το 100% της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης ΦΠΑ. Στην ανακοίνωση ακόμα αναφέρεται πως ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.

Must Reads
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER