Υποστήριξη του διεθνούς προγράμματος Operation Clean Sweep®-OCS από τον ΣΒΠΕ

Υποστήριξη του διεθνούς προγράμματος Operation Clean Sweep®-OCS από τον ΣΒΠΕ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) στηρίζει το διεθνές πρόγραμμα «Operation Clean Sweep®» και προτρέπει τις εταιρείες μέλη του να συμμετάσχουν σε αυτό. Το πρόγραμμα υλοποιείται, από το 2013, από την «PlasticsEurope - Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πλαστικών Πρώτων Υλών» και συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες από 1.600 εταιρείες παγκοσμίως.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στις μονάδες παραγωγής πλαστικού, αναφορικά με τους τρόπους σωστής διαχείρισης των υλικών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, ώστε να επιτευχθεί μηδενική διαρροή πλαστικών κόκκων προς το περιβάλλον.

Για την ενίσχυση των στόχων του προγράμματος πρόσφατα αναπτύχθηκε σύστημα πιστοποίησης, δημιουργώντας εναρμονισμένες διαδικασίες για τον έλεγχο και την τεκμηρίωση της απώλειας κόκκων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού πλαστικών.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Η διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος πιστοποίησης διενεργήθηκε υπό την επίβλεψη επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους φορέων χάραξης πολιτικής, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς πιστοποίησης και την βιομηχανία πλαστικών. Το σύστημα επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες στο OCS να αξιολογήσουν τους δεσμευτικούς στόχους του προγράμματος και να ελέγξουν σε τι ποσοστό τους εκπληρώνουν, με βάση τους έξι πυλώνες της δέσμευσης του OCS.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, Βασίλης Γούναρης, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος δήλωσε: «Ως εθνικός εκπρόσωπος της βιομηχανίας πλαστικών στηρίζουμε αυτή τη σημαντική διεθνή πρωτοβουλία, που έχει ως στόχο τη μηδενική απώλεια πλαστικών κόκκων (pellet) στο περιβάλλον. Όλοι και πρώτοι εμείς αναγνωρίζουμε ότι τα πλαστικά δεν πρέπει να καταλήγουν στις θάλασσες και στους ωκεανούς και ότι η σωστή διαχείριση τους αποτελεί πρόκληση και συνάμα τη λύση του προβλήματος. Πιστεύουμε ότι για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι μονόδρομος. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε τις εταιρείες/μέλη του Συνδέσμου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα OCS, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επίτευξη του κοινού στόχου για συστημική αλλαγή».

Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER