Χρηματοδότηση

Η Bold συγκέντρωσε 2,3 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη μπαταριών υψηλής απόδοσης
Συνέργειες των δράσεων MSCA και Erasmus+ για την ερευνητική κοινότητα
ΕΣΠΑ 2021-2027: Οι βασικές επιδιώξεις, οι διαφοροποιήσεις και βελτιώσεις σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί κατά 50% την νέα επένδυση της Elval
Ξεκινά ο 2ος κύκλος χρηματοδότησης για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων του ElevateGreece
Η Αφρική εκπονεί σχέδιο για την ανάπτυξη της επιστημονικής της βάσης
Νέο Ευρωπαϊκό Μπαουχάους: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ για καινοτόμα έργα στις πόλεις
Άνοιξε η πρόσκληση του EIT RawMaterials για έργα καινοτομίας και εκπαίδευσης
Η ευρωπαϊκή καινοτομία ενισχύεται με επένδυση 890 εκατ. ευρώ μέσω του EIT
ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 230 MW
Η ΕΕ προτρέπει τις ευρωπαϊκές τράπεζες να εντείνουν τη χρηματοδότηση για τον τομέα των κρίσιμων ορυκτών
Νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας
Η αυξανόμενη σημασία του ESG στην πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων
Το έργο του Δήμου Αιγάλεω «Rock the Block» επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από την ΕΕ
Ενίσχυση ΜμΕ από την ΕΕ για να πετύχουν έως και 30% εξοικονόμηση ενέργειας
Ευνοϊκό πλαίσιο επενδύσεων για την έρευνα και την καινοτομία στους ημιαγωγούς στην ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει νέο πρότυπο εκθέσεων βιωσιμότητας
Η έλλειψη χρηματοδότησης δημιουργεί προβλήματα στην εξορυκτική βιομηχανία της ΕΕ
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER