Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας σπανίων γαιών μέσω της καινοτομίας

Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας σπανίων γαιών μέσω της καινοτομίας

Η Global Rare Earth Industry Association (REIA) εντάχθηκε πρόσφατα σε δύο ευρωπαϊκά έργα καινοτομίας ως μέρος της αποστολής της να βοηθήσει στην ενίσχυση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας σπανίων γαιών.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Η Global Rare Earth Industry Association (REIA) είναι ένας διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί την παγκόσμια βιομηχανία σπανίων γαιών (REE). Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συγκεντρώνει την παγκόσμια βιομηχανία στοιχείων σπανίων γαιών και τους εταίρους της, η αποστολή της REIA είναι να επικοινωνεί την αξία των σπανίων γαιών, να εξυπηρετεί, να προωθεί και να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας παγκόσμιας αλυσίδας αξίας σπανίων γαιών.

Για να υποστηρίξει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας σπάνιων γαιών, η REIA εντάχθηκε πρόσφατα σε δύο ευρωπαϊκά έργα καινοτομίας.

Έργο REEsilience για τις σπάνιες γαίες

Το πρώτο έργο είναι το έργο REEsilience, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού για μαγνητικά υλικά και προϊόντα σπάνιων γαιών στην Ευρώπη. Πρόκειται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στην αγορά για κρίσιμες πρώτες ύλες που παράγονται βιώσιμα στην Ευρώπη.

Πιο αναλυτικά, οι εταίροι του έργου REEsilience θα κατηγοριοποιήσουν τις σπάνιες γαίες κατά γεωγραφικές περιοχές, ποσότητες, χημική σύνθεση, ηθικούς και βιώσιμους δείκτες, σενάρια επέκτασης παραγωγής και τιμολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ροές αξίας από πρωτογενές σε δευτερογενές υλικό για την επίτευξη του στόχου. Το έργο θα δημιουργήσει επίσης ένα σύστημα παραγωγής που θα διασφαλίζει μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού για υλικά και μαγνήτες σπανίων γαιών για την ηλεκτροκίνηση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους στρατηγικούς τομείς στην Ευρώπη, με λιγότερες εξαρτήσεις από μη ευρωπαϊκές οικονομίες.

Επιπλέον, ένα νέο εργαλείο λογισμικού που αναπτύχθηκε, θα καθορίσει τις βέλτιστες αναλογίες ανάμειξης για να διασφαλίσει σταθερά υψηλή ποιότητα προϊόντος, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε δευτερογενή υλικά, για εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Σε συνδυασμό με νέες και βελτιωμένες τεχνολογίες για την παραγωγή κραμάτων και την παρασκευή σκόνης, ειδικά δευτερογενών υλικών, η απόδοση και η σταθερότητα των διεργασιών θα ενισχυθούν περαιτέρω. Αυτό επιτρέπει την περαιτέρω αύξηση της αναλογίας των δευτερογενών υλικών στην παραγωγή μαγνητών σπανίων γαιών, με παράλληλη μείωση των αποβλήτων, της ζημιάς στο περιβάλλον και της κατανάλωσης ενέργειας που συνδέονται με την παραγωγή πρωτογενών υλικών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Horizon Europe, και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Πολύτιμων Μετάλλων και Τεχνολογίας (STI) του Πανεπιστημίου Pforzheim στη Γερμανία. Θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2026. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει 16 εταίρους και δύο συνδεδεμένους εταίρους από δέκα ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Έργο ONTO-DESIDE

Το άλλο έργο στο οποίο συμμετέχει η REIA είναι το ONTOlogy-based DEcentralized Sharing of Industry Data for the European circular economy (ONTO-DESIDE).

Η κυκλική οικονομία στοχεύει στη μείωση της απώλειας αξίας και στην αποφυγή της σπατάλης, με την επαναχρησιμοποίηση υλικών ή εξαρτημάτων προϊόντων πριν γίνουν απόβλητα. Σήμερα, η έλλειψη υποστήριξης για την κοινή χρήση δεδομένων με ασφαλή και αυτοματοποιημένο τρόπο και διασφαλισμένη ποιότητα, είναι ένα από τα κύρια εμπόδια κατά τη δημιουργία νέων δικτύων κυκλικής αξίας, όπως επισημαίνουν οι φορείς του κλάδου. Μαζί με τη χρήση διαφορετικής ορολογίας και τη μη ύπαρξη ρητού ορισμού των εννοιών που εμφανίζονται στα δεδομένα, η δημιουργία νέων οικοσυστημάτων στην Ευρώπη είναι αρκετά δύσκολη σήμερα.

Το έργο NTO-DESIDE θα αντιμετωπίσει τις βασικές προκλήσεις του να γίνουν τα αποκεντρωμένα δεδομένα και οι πληροφορίες κατανοητές και εύχρηστες τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τις μηχανές. Το έργο θα αξιοποιήσει ανοιχτά πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα σημασιολογικών δεδομένων, για τη δημιουργία ενός κοινόχρηστου λεξιλογίου (δίκτυο οντολογίας) και για την τεκμηρίωση δεδομένων, ενώ περιλαμβάνει και μια αποκεντρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει τη συνεργασία με ασφαλή τρόπο και με διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων.

Το έργο αντιμετωπίζει μια σειρά από ανοιχτά ερευνητικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης οντολογιών που πρέπει να μοντελοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών υλικών και προϊόντων, παρέχοντας όχι μόνο κάθετη αλλά και οριζόντια διαλειτουργικότητα, για δίκτυα αξίας μεταξύ βιομηχανικών κλάδων.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης διεπιστημονική έρευνα σχετικά με μεθόδους εύρεσης, ανάλυσης και αξιολόγησης νέων μορφών κυκλικών αλυσίδων αξίας που προκύπτουν εξετάζοντας τις ροές πόρων, πληροφοριών, αξίας και ενέργειας ως αναπόσπαστο μέρος του ίδιου πολύπλοκου συστήματος. Οι λύσεις που αναπτύχθηκαν θα επιτρέψουν την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της εφαρμογής δικτύων κυκλικής αξίας, σε ευρωπαϊκή κλίμακα και όχι μόνο. Το έργο υποστηρίζει έτσι την επιτάχυνση της ψηφιακής και «πράσινης» μετάβασης, αυτοματοποιώντας την εύρεση και δημιουργία νέων συνεργασιών στην κυκλική οικονομία.

Ενίσχυση της αποστολής της REIA

Τα έργα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου για τις προσπάθειες της REIA. Ο Δρ Badrinath Veluri, πρόεδρος της REIA, σχολίασε: «Είμαστε μια ένωση που ασχολείται με παγκόσμια και περιφερειακά έργα, επομένως το να είμαστε μέρος των έργων REEsilience και Onto-Deside ήταν κάτι προφανές, καθώς αυτά τα δύο έργα ταιριάζουν απόλυτα στο πεδίο της αποστολής μας. Μπορούν να φέρουν μόνο προστιθέμενη αξία στον κλάδο μας. Η ανάπτυξη μιας πιο ανθεκτικής και βιώσιμης αλυσίδας αξίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον κλάδο των σπανίων γαιών. Το ίδιο ισχύει και για τη δυνατότητα κοινής χρήσης δεδομένων με ασφαλή και αυτοματοποιημένο τρόπο, προκειμένου να δημιουργηθούν δίκτυα κυκλικής αξίας».

Πηγή: InnovationNewsNetwork.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER