Άνοιξε η πρόσκληση του EIT RawMaterials για έργα καινοτομίας και εκπαίδευσης

Άνοιξε η πρόσκληση του EIT RawMaterials για έργα καινοτομίας και εκπαίδευσης

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει θέσει πιεστικά στον τομέα των πρώτων υλών την ανάγκη για παροχή καινοτομίας, εκπαίδευσης και νέων τεχνολογιών με πρωτοφανή ρυθμό και κλίμακα.

Η πρόσκληση του EIT RawMaterials για έργα καινοτομίας και εκπαίδευσης προσφέρει χρηματοδότηση σε κοινοπραξίες έργων από τη βιομηχανία, την έρευνα και την εκπαίδευση συμπεριλαμβανόμενων και των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, για την αναβάθμιση λύσεων που συνδέονται με μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας πρώτων υλών στην Ευρώπη.

Υπάρχουν επίσης χρηματοδοτικές ευκαιρίες για σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατάρτιση και την εκπαίδευση μιας νέας γενιάς ταλαντούχων και επιχειρηματικών μυαλών, που θα τους ενδυναμώσει ώστε να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη στον τομέα των πρώτων υλών στην Ευρώπη. Όλοι οι οργανισμοί που είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe μπορούν να υποβάλουν αίτηση δεν απαιτείται να είναι υφιστάμενος οργανισμός - εταίρος του EIT RawMaterials για να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης.

Τα έργα θα πρέπει να καταδεικνύουν πώς θα επηρεάσουν σημαντικά την ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, την ικανότητα καινοτομίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και πώς θα ενδυναμώσουν τους φοιτητές και τους επιχειρηματίες που προωθούν την κυκλική οικονομία και τους στόχους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας.

Σημαντικές προθεσμίες

  • Εγγραφή και υποβολή σχεδίων προτάσεων: Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 στις 13.00 CET
  • Τελική υποβολή πρότασης: Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023 στις 13.00 CET

Σημειώστε ότι μπορείτε να υποβάλετε και να αποσύρετε την τελική σας πρόταση όσες φορές θέλετε πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Με τον τρόπο αυτό, θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε αν η αίτησή σας είναι πλήρης και σωστά διαμορφωμένη πολύ πριν από την προθεσμία υποβολής.

Τα σχέδια προτάσεων που θα παραληφθούν μετά τις 13.00 CET της 26ης Ιανουαρίου 2023 δεν θα ληφθούν υπόψη σε καμία περίπτωση, και οι προτάσεις που θα επιλεγούν στο στάδιο 1 της διαδικασίας υποβολής θα πρέπει να υποβάλουν την τελική πρόταση το αργότερο στις 11 Μαΐου 2023 στις 13.00 CET.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ: https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-rawmaterials-call-innovation-and-education-projects-now-open

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER