ΣΜΕ: Απαιτούνται άμεσες λύσεις στα ζητήματα την εξορυκτικής βιομηχανίας για την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης

ΣΜΕ: Απαιτούνται άμεσες λύσεις στα ζητήματα την εξορυκτικής βιομηχανίας για την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης

Πάνω από 20 εκατ. ευρώ το χρόνο διατίθενται για περιβαλλοντικές δράσεις από τις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ). Επιπλέον, η αποκατάσταση 85.000 στρεμμάτων από το 1979 καθώς και οι φυτεύσεις 3,5 εκατ. δένδρων και φυτών από τότε έως σήμερα, αποτελούν αδιάψευστα στοιχεία της φροντίδας για το φυσικό περιβάλλον στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, είναι τεκμηριωμένη η άμεση ανάγκη συντόμευσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εξορυκτική βιομηχανία καθώς και η αντιμετώπιση της σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών μέσα σε περιοχές ΝΑTURA. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενδυναμωθεί η υπεύθυνη εξορυκτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες και θα υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

Οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου πρωτοπορούν εφαρμόζοντας Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 2006, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις Ευρωπαϊκές Αρχές για Βιώσιμες Πρώτες Ύλες. Έχουν έμπρακτα ενσωματώσει τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες μεθόδους για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς και τις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιομηχανικής Συμβίωσης. Παράλληλα όμως θα πρέπει να ενταχθούν σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων καθώς και για τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών δραστηριοτήτων.

Εντούτοις, μεταξύ της επιτυχημένης ανάπτυξης του κλάδου με βάση τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης και την επίτευξη στόχων αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ευημερία και την υγεία των εργαζομένων των συνεργατών και των περιοίκων, την ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, υπάρχουν σημαντικά εμπόδια των οποίων επιβάλλεται η άμεση δρομολόγηση άρσης των. Μια σειρά από θέματα που έχουν επισημανθεί από το Σύνδεσμο, πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους αρμόδιους φορείς αλλιώς θα αποθαρρύνονται οι νέες επενδύσεις στον εξορυκτικό κλάδο και θα παρεμποδίζεται ο ενεργός ρόλος της χώρας στην πράσινη μετάβαση.

Μια σειρά από θέματα που έχουν επισημανθεί από τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους αρμόδιους φορείς αλλιώς θα αποθαρρύνονται οι νέες επενδύσεις στον εξορυκτικό κλάδο και θα παρεμποδίζεται ο ενεργός ρόλος της χώρας στην πράσινη μετάβαση.

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί την κεντρική επιλογή για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει ιδιαίτερο βάρος στην πράσινη ενέργεια, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Κύριο ρόλο σ΄ αυτή τη μετάβαση διαδραματίζουν τα μέταλλα και τα ορυκτά γενικότερα, ενώ είναι απαραίτητη η απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας που αφορά στις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες. Στη πορεία μείωσης της εξάρτησης της Ε.Ε. από εισαγόμενες ορυκτές πρώτες ύλες, η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει με το ορυκτό δυναμικό της και την μεταλλευτική τεχνογνωσία που διαθέτει. Η εξορυκτική βιομηχανία της χώρας ήδη συμβάλλει στην εθνική οικονομία σε ποσοστό μεγαλύτερου του 3% στο ΑΕΠ.

Ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας αναφέρει χαρακτηριστικά: «οι παραγωγικές αλυσίδες που αναπτύσσονται από τη χώρα μας, με βάση το βωξίτη, το λευκόλιθο, τα μεικτά θειούχα μεταλλεύματα, το χαλαζία, τις αργίλους, τον περλίτη και άλλα ορυκτά χαρακτηρίζονται είτε από μοναδικότητα σε όλη την Ευρώπη είτε υψηλές θέσεις παγκόσμια. Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας. και να κινητοποιήσει επενδύσεις Για να μπορούμε όμως να συζητάμε για την περαιτέρω αναπτυξιακή συνεισφορά στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, οφείλουν οι αρμόδιοι φορείς να βοηθήσουν στην εύρεση λύσεων για τα προβλήματα και τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας για πολλά χρόνια».

Πηγή: Δελτίου Τύπου ΣΜΕ, 25/4/2023

Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER