ElvalHalcor: Στα 1,96 δισ. ευρώ οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2022

ElvalHalcor: Στα 1,96 δισ. ευρώ οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2022

Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 45,8% σημείωσε ο όμιλος στα ιστορικά υψηλά των 1,960 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με τα 1,344 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, οδηγούμενη από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, κυρίως στον κλάδο αλουμινίου, τις αυξημένες τιμές των μετάλλων και τις αυξημένες τιμές κατεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα οι τιμές των μετάλλων στο LME ήταν αυξημένες σε σύγκριση με τη αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, με τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται στα 2.817 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 51,1% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2021) και τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται στα 8.922 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 18,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021).

Αναφορικά με τον όγκο πωλήσεων, παρουσίασε αύξηση κατά 9,2%, καθώς ο όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας και στους οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της συσκευασίας αλουμινίου. Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, βελτιώθηκαν κατά 87,2% και ανήλθαν στα επίπεδα των 159,6 εκατ. ευρώ έναντι 85,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και τη προαναφερθείσα αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 215,5 εκατ. ευρώ έναντι 130,7 εκατ. ευρώ ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 206,2 εκατ. ευρώ έναντι 122,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Θετική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν τα λογιστικά κέρδη μετάλλων, τα οποία ανήλθαν στα 47,0 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι κερδών 41,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 18,5 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του καθαρού δανεισμού, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης. Οι αυξημένες τιμές των μετάλλων, οι υψηλοί όγκοι παραγωγής και πωλήσεων και η δημιουργία αποθέματος σε ημιέτοιμα, λόγω της προγραμματισμένης αναβάθμισης της πρέσας του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της εταιρείας που πλέον προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο, επηρέασαν το κεφαλαίο κίνησης του ομίλου, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα, οδήγησαν σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 262 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2021.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 121,0 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 85,8 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε 119,1 εκατ. ευρώ (ή 0,3174 ευρώ ανά μετοχή) από 83,6 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (ή 0,2227 ευρώ ανά μετοχή).

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ σημειώνει ότι «η συνεχιζόμενη ανοδική τάση των τιμών σημαντικών στοιχείων κόστους καθώς και οι πιθανές δυσλειτουργίες των εφοδιαστικών αλυσίδων δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις. Οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για αύξηση των επιτοκίων αναφοράς εγείρουν ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη. Ο όμιλος έχει λάβει μέτρα για τη θωράκισή του, είτε με τη χρήση τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνων, είτε με την μετακύλιση του κόστους, σε όποιες αγορές είναι δυνατόν, αλλά και με σύναψη νέων συνεργασιών για τη διατήρηση της ευελιξίας του.

Τέλος, και παρά το γεγονός ότι η ένταση της ενεργειακής κρίσης δημιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία.

Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και της αστικοποίησης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησής της, επιτρέποντας στην ElvalHalcor να διατηρήσει την ανοδική της πορεία».

Πηγή: ΤΕΕ Newsletter

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER