Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.: Ενημέρωση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.: Ενημέρωση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων

Με γνώμονα τις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, η Ελληνικός Χρυσός έχει ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά της τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων της, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους κοινωνικούς της εταίρους.

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία δεσμεύεται για τη διεξαγωγή ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους καθόλη τη διάρκεια ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του νέου σχεδιασμού των Μεταλλείων Κασσάνδρας, και ακολουθώντας όσα ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία, εκπονήσαμε Μελέτη Περιβαλλοντιών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η θεσμική διαβούλευση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, πέραν από τη συμβατική υποχρέωση εκπόνησης της ΜΠΕ, η Ελληνικός Χρυσός προχώρησε επίσης στην εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, μιας εμπεριστατωμένης δηλαδή μελέτης, που αποτυπώνει με διαφάνεια και αυξημένο αίσθημα λογοδοσίας, τη συνολική επίδραση της επένδυσης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, και την οποία παρουσίασε μεταξύ άλλων σε 12 ανοιχτές εκδηλώσεις στο Δήμο Αριστοτέλη.

Σκοπός της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων είναι να παρέχει σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, πληροφορίες σχετικές με το σχεδιασμό του έργου, τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τις πιθανές επιπτώσεις και τα μέτρα για το μετριασμό τους. Με απλά λόγια, η ΜΠΚΕ αποτελεί μια εμπλουτισμένη μορφή της ΜΠΕ, στην οποία έχουν συμπεριληφθεί πέρα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Έργου και οι κοινωνικές.

Στο πλαίσιο της θεσμικής διαβούλευσης της ΜΠΕ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των κοινωνικών μας εταίρων, η Ελληνικός Χρυσός παραθέτει το βίντεο της παρουσίασης που έγινε στις ανοιχτές εκδηλώσεις για την ΜΠΚΕ, δεδομένου ότι η τελευταία συμπεριλάμβάνει και όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που εξετάζονται στην ΜΠΕ.

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER