Ελλάκτωρ: Ολοκληρώθηκε η πώληση του 75% του κλάδου ΑΠΕ στη MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY

Ελλάκτωρ: Ολοκληρώθηκε η πώληση του 75% του κλάδου ΑΠΕ στη MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης του κλάδου των ΑΠΕ στην Motor Oil Renewable Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. (MORE), θυγατρική εταιρεία της Motor Oil, ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις 14.12.2022 υλοποιήθηκε η συναλλαγή για τη μεταβίβαση από την εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS A.E. (ΑΝΕΜΟΣ HOLDINGS), θυγατρικής της MORE κατά 75%, και στην οποία η Ελλάκτωρ συμμετέχει με ποσοστό 25%. Το συνολικό τίμημα για τη μεταβίβαση του ποσοστού 75% στην ΑΝΕΜΟΣ HOLDINGS ανήλθε σε 671,5 εκατ. ευρώ (equity value).

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER