Εκτίναξη κερδών για τη Motor Oil το πρώτο εξάμηνο του 2022

Εκτίναξη κερδών για τη Motor Oil το πρώτο εξάμηνο του 2022

Υπερδιπλασιασμό του κύκλου εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατέγραψε η Motor Oil. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 3.743.229 ευρώ σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 90,06%.

Σε αυτά συνέβαλαν οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, τα αυξημένα περιθώρια διύλισης καθώς και η ενίσχυση της ζήτησης καυσίμων στην εσωτερική αγορά που λειτούργησε χωρίς περιοριστικά μέτρα για την πανδημία.

Στην πορεία αυτή του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η αύξηση του ενοποιημένου όγκου πωλήσεων κατά 3,27% (από ΜΤ 7.213.211 σε ΜΤ 7.449.275) σε συνδυασμό με τον αυξημένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 83,03% περίπου σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου του 2021 και η ενδυνάμωση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 9,29% δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε δολάριο Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία Α ’εξαμήνου 2022: 1€ = 1,0934 USD έναντι 1€ =1,2053 USD το Α’ εξάμηνο 2021).

Επιπλέον, στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε και η αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών (κατά 146,10%) το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά δραστηριότητες του Ομίλου της MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY MAE, της NRG Α.Ε, της OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E καθώς και αποθήκευτρα και σχετιζόμενες υπηρεσίες.

Πηγή: https://www.businessdaily.gr/

Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER