ΓΕΚ ΓΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων - κερδοφορίας στο εννεάμηνο σε σχέση με το 2021

ΓΕΚ ΓΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων - κερδοφορίας στο εννεάμηνο σε σχέση με το 2021

Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το εννεάμηνο του 2022. Η ρυεστότητα του ομίλου παραμένει ισχυρή (ταμειακά διαθέσιμα 1.126.900.000 ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022) διασφαλίζοντας την υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων, αλλά και την ευχέρεια αξιοποίησης νέων ευκαιριών.

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου στο εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε 2.762.000.000 ευρώ σε σύγκριση με 700.700.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα 649.700.000 ευρώ, έναντι 398.800.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω της αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα 152.700.000 ευρώ, έναντι 124.200.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της σταδιακής αποκατάστασης της κίνησης στους αυτοκινητοδρόμους μετά την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε 2.076,4 εκ. ευρώ, έναντι 220.000.000 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής ΑΠΕ, αλλά και λόγω της πλήρους ενοποίησης των εταιριών ΗΡΩΝ ΙΙ Βοιωτίας και ΗΡΩΝ Ενεργειακή.

Η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου ανήλθε σε 404.800.000 ευρώ, έναντι 212.700.000 ευρώ το εννεάμηνο του 2021, αντικατοπτρίζοντας το διαφορετικό μείγμα εσόδων. Συγκεκριμένα:

  • Στον τομέα της κατασκευής το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 45.400.000 ευρώ, έναντι 37. 100.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
  • Στον τομέα των παραχωρήσεων το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 82.800.000 ευρώ, έναντι 76.000.000 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.
  • Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 296.200.000 ευρώ, έναντι 103.900.000 ευρώ.

Πηγή: Εφημερίδα Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 5/12/2022

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER