Οι περισσότερες αγορές δευτερογενών πρώτων υλών στην ΕΕ δε λειτουργούν αποδοτικά

Οι περισσότερες αγορές δευτερογενών πρώτων υλών στην ΕΕ δε λειτουργούν αποδοτικά

Οι φιλοδοξίες της Ευρώπης για μια κυκλική οικονομία απαιτούν την έγκαιρη παροχή καλής ποιότητας ανακυκλωμένων πρώτων υλών στους κατασκευαστές.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιολόγηση του Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (European Environment Agency, EEA) που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, από τα οκτώ πιο κοινά ανακυκλώσιμα προϊόντα, μόνο το αλουμίνιο, το χαρτί και το γυαλί έχουν δευτερεύουσες αγορές που λειτουργούν αποδοτικά. Η έλλειψη τυποποίησης και ο ανταγωνισμός από νέα υλικά είναι μεταξύ των προκλήσεων για άλλες αντίστοιχες αγορές, όπως το ξύλο και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Η έκθεση της ΕΕΑ «Διερεύνηση των αγορών δευτερογενών πρώτων υλών στην Ευρώπη» παρουσιάζει ένα σύνολο από κριτήρια για την ανάλυση της λειτουργίας των αγορών για δευτερογενείς, ανακυκλωμένες πρώτες ύλες. Η βελτίωση των αγορών για ανακυκλωμένες πρώτες ύλες είναι το κλειδί για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας στην Ε.Ε, τη μείωση της ανάγκης εξόρυξης φυσικών πόρων και την αποφυγή των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription

Εφαρμόζοντας αυτά τα κριτήρια αξιολόγησης στις οκτώ πιο κοινές αγορές δευτερογενών υλικών, η έκθεση της ΕΕΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μόνο τρεις από αυτές - αλουμίνιο, χαρτί και γυαλί - λειτουργούν αποδοτικά. Αυτές οι αγορές παρέχουν αξιόπιστη και συνεχή πληροφόρηση στους συμμετέχοντες, είναι διεθνείς και ανοιχτές και τα ανακυκλωμένα υλικά κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς, σε σύγκριση με τα πρωτογενή υλικά, σημειώνει η έκθεση της ΕΕΑ.

Οι πέντε αγορές δευτερογενών πρώτων υλών που δε λειτουργούν αποδοτικά περιλαμβάνουν το ξύλο, τα πλαστικά, τα βιολογικά απόβλητα, τα αδρανή από απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΕΑ, τα κύρια προβλήματα σε αυτές τις αγορές είναι το μικρό τους μέγεθος σε σύγκριση με τις αντίστοιχες των πρωτογενών υλικών, η χαμηλή ζήτηση και η έλλειψη κοινών προδιαγραφών, γεγονός που μειώνει την ποιότητα των δευτερογενών υλικών για βιομηχανική χρήση. Επιπλέον, ορισμένα υλικά αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις, όπως η ανταγωνιστική ζήτηση για τη χρήση ενέργειας στην περίπτωση του ξύλου.

Εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για την ύπαρξη περισσότερων δεδομένων για να καταστεί δυνατή η σωστή παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξέλιξης των αγορών, η έκθεση της ΕΕΑ παρουσιάζει πολλές επιλογές για την υπέρβαση των εμποδίων που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες αγορές ανακυκλωμένων πρώτων υλών. Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν κίνητρα για το σχεδιασμό προϊόντων που είναι ευκολότερα ανακυκλώσιμα, την ενίσχυση των στόχων ανακύκλωσης, την αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου σε νέα προϊόντα, τη θέσπιση τεχνικών προτύπων για τα ανακυκλωμένα υλικά και τη χρήση φορολογικών εργαλείων για την εξίσωση των τιμών των πρωτογενών και των ανακυκλωμένων υλικών.

Πηγή: eea.europa.eu

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER