Το σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας

Το σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας

Η ανακύκλωση είναι μια διαδικασία που αρχίζει από το σπίτι και στη Δυτική Μακεδονία δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling- GREENPOINT-MOB» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020” Greenpoint-Mob Project δημιουργήθηκε το παρακάτω βίντεο στο οποίο περιγράφεται το Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας.

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER