Στερεά απόβλητα: Μόλις το 23,3% προς ανακύκλωση - μειώθηκε η παραγωγή αποβλήτων το 2020

Στερεά απόβλητα: Μόλις το 23,3% προς ανακύκλωση - μειώθηκε η παραγωγή αποβλήτων το 2020

Μόλις το 23,3% των αποβλήτων ανά την ελληνική επικράτεια διατέθηκε προς ανακύκλωση το 2020, με το συνολικό όγκο αποβλήτων που παρήχθη το ίδιο έτος να εμφανίζει μείωση κατά 36% στους 28.943.897 τόνους σε σύγκριση με το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας.

Image

Η διαχείριση αποβλήτων διαμορφώθηκε στους 22.279.515 τόνους παρουσιάζοντας μείωση κατά 47,8% σε σύγκριση με το 2018.

Image

Αναφορικά με τις κατηγορίες παραγόμενων αποβλήτων, κατά το 2020, τα «Απόβλητα εξορυκτικών και λοιπών δραστηριοτήτων» αποτελούν το 68,6% του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων και τα «Αστικά στερεά απόβλητα» αποτελούν το 20,9%.

Image

Σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων ανά οικονομική δραστηριότητα και στα νοικοκυριά για το έτος 2020, τα «Ορυχεία και λατομεία» αποτελούν το 31,1% του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων, οι «Κατασκευές» αποτελούν το 18,7%, τα «Νοικοκυριά» το 15,6% και η «Μεταποίηση» αποτελεί το 12,9%.

Image

Αναφορικά με την διαχείριση αποβλήτων ανά κατηγορία διαχείρισης για το 2020, η «Διάθεση επί ή εντός του εδάφους» αποτελεί το 64,8% του συνόλου, ενώ η «Ανάκτηση άλλη από την ανάκτηση ενέργειας - Ανακύκλωση» αποτελεί το 23,3%.

Image
Image

Τέλος, αναφορικά με την διαχείριση αποβλήτων ανά κατηγορία αποβλήτου κατά το 2020, τα «Aπόβλητα εξορυκτικών και λοιπών δραστηριοτήτων» διαμορφώθηκαν σε 16.655.293 τόνους και αποτελούν το 74,8% επί του συνόλου, ενώ τα «Αστικά στερεά απόβλητα» ανέρχονται σε 3.756.010 τόνους και σε 16,9% επί του συνόλου.

Image

Πηγή: insider.gr

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER