Η SABO Environmental ανέλαβε την κατασκευή νέας γραμμής αποδεματοποίησης RDF για την ΤΙΤΑΝ

Η SABO Environmental ανέλαβε την κατασκευή νέας γραμμής αποδεματοποίησης RDF για την ΤΙΤΑΝ

Η SABO Environmental ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την κατασκευή της νέας γραμμής αποδεματοποίησης RDF για το εργοστάσιο της Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Πιο συγκεκριμένα, η σύγχρονη γραμμή θα παραλαμβάνει το RDF υλικό σε μορφή δεμάτων, το οποίο θα αποδεματοποιείται, και θα τροφοδοτείται σε υφιστάμενο σύστημα παραλαβής χύδην για περαιτέρω δοσομέτρηση προς χρήση στην κεντρική γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μονάδας ώστε το έργο να παραδοθεί «με το κλειδί στο χέρι». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα μονάδα θα συμβάλλει στην ενεργειακή αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (καύσιμο Refused Derived Fuel, RDF) αντί συμβατικών (ορυκτά) μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας.

Η πολιτική της ΤΙΤΑΝ, όπως έχει εκφραστεί σε παλαιότερες ανακοινώσεις της, ενθαρρύνει την αξιοποίηση της συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων λόγω των σημαντικών οφελών για το περιβάλλον, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις τοπικές κοινωνίες, ως κρίσιμο στάδιο του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, ως βιώσιμη λύση, συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης. Τα εναλλακτικά καύσιμα ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αξιοποίησή τους προβλέπεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και συνδέεται με τις καλές πρακτικές σε αυτόν τον τομέα.

Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER