Οι κρίσιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για τη χώρα

Οι κρίσιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για τη χώρα

Τις κρίσιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή εκείνες για τις οποίες η Ελλάδα είχε πετύχει ευρωπαϊκή εξαίρεση από τον υπολογισμό της μείωσης κατά 15% στην κατανάλωση φυσικού αερίου, έχει προσδιορίσει η ΡΑΕ στη Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας.

Η ιδιαίτερα σημαντική και αυξανόμενη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ισοζύγιο πρωτογενούς ενέργειας του τομέα ηλεκτροπαραγωγής, καθιστά αναγκαία τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων και υποχρεώσεων ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού. Η σημασία υποστήριξης των κρίσιμων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το αέριο (critical gas-fired power plants) προβλέπεται και στον Κανονισμό 2017/1938.

Η έλλειψη καύσιμου στις "κρίσιμες" μονάδες για τη χώρα ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, να επηρεάσει τη μεταφορά του αερίου και την τροφοδοσία με φυσικό αέριο οικιακών καταναλωτών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθότι για τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης χώρων ή ζεστού νερού είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη λίστα με τις «κρίσιμες» μονάδες για τη χώρα περιλαμβάνονται οι μονάδες παραγωγής «Αλιβέρι V» (εγκατεστημένης ισχύος 426,9 MW), «Λαύριο V» (385,2 MW), «Μεγαλόπολη V» (500 MW), «Ήρων ΙΙ» (432 MW), Αγ. Θεοδώρων (Korinthos power - 436,6 MW), Αγ. Νικολάου (Protergia - 444,5 MW), Αλουμίνιο (3 μονάδες – 334 MW), ADG IV (Protergia, 826 MW η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία). Επίσης, περιλαμβάνονται και όσες έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου, υπό συγκεκριμένες συνθήκες (π.χ. περιορισμοί στη διάρκεια λειτουργίας με diesel) που είναι η μονάδα της ΔΕΗ στην Κομοτηνή (484,6 MW και διαθέσιμη ισχύς με εναλλακτικό καύσιμο 483 MW) και η «Λαύριο IV» (560 MW και 530 MW με ντίζελ), ΕΝΘΕΣ Elpedison (408,4 MW και 355,53 MW με ντίζελ), Θίσβης Elpedison (421,6 MW και 288,42 MW με ντίζελ) και Ήρων (3 μονάδες, συνολικής ισχύος 148,5 MW και με εναλλακτικό καύσιμο στα 137,67 MW).

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της ΡΑΕ, ο τελικός χαρακτηρισμός τους ως «κρίσιμες» θα προκύπτει σε ημερήσια βάση κατά τη διάρκεια των κρίσεων, ως αποτέλεσμα ad hoc βραχυχρόνιων αναλύσεων υδραυλικής ευστάθειας και επάρκειας ηλεκτρικού συστήματος των Διαχειριστών του ΕΣΦΑ και ΕΣΜΗΕ (δηλαδή του ΔΕΣΦΑ και του ΑΔΜΗΕ), λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις τρέχουσες συνθήκες.

Πηγή: Michanikos.gr

Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER