Ευρωπαϊκή Ταξινομία: Εγκρίθηκε η περίληψη των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου και πυρηνικών

Ευρωπαϊκή Ταξινομία: Εγκρίθηκε η περίληψη των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου και πυρηνικών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριλάβει συγκεκριμένες δραστηριότητες πυρηνικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στον κατάλογο των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τη λεγόμενη Ταξινόμηση της ΕΕ.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι υπάρχει ρόλος για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε φυσικό αέριο και πυρηνικές δραστηριότητες στην πράσινη μετάβαση, πρότεινε την ταξινόμηση ορισμένων δραστηριοτήτων ορυκτού αερίου και πυρηνικής ενέργειας ως μεταβατικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η συμπερίληψη ορισμένων δραστηριοτήτων αερίου και πυρηνικής ενέργειας είναι χρονικά περιορισμένη και εξαρτάται από ειδικούς όρους και απαιτήσεις διαφάνειας.

Υπέρ του ψηφίσματος ψήφισαν 278 ευρωβουλευτές, 328 κατά και 33 απείχαν. Χρειαζόταν απόλυτη πλειοψηφία 353 ευρωβουλευτών προκειμένου το Κοινοβούλιο να ασκήσει βέτο στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν ούτε το Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιταχθούν στην πρόταση έως τις 11 Ιουλίου 2022, η σχετική οδηγία Ταξινόμησης θα τεθεί σε ισχύ και θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ιστορικό

Ο κανονισμός για την Ταξινόμηση αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και αποσκοπεί στην τόνωση των πράσινων επενδύσεων και στην πρόληψη του «greenwashing».

Σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων στις 14 Ιουνίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ένσταση στην πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες πυρηνικής ενέργειας και φυσικού αερίου στον κατάλογο των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τη λεγόμενη Ταξινόμηση της ΕΕ, με 76 ψήφους έναντι 62 ψήφους και 4 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν το ρόλο του πυρηνικού και ορυκτού αερίου στη διασφάλιση σταθερού ενεργειακού εφοδιασμού κατά τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία. Ωστόσο, θεωρούν ότι τα τεχνικά πρότυπα ελέγχου που προτείνει η Επιτροπή, στον εν ισχύ κανονισμό της, για να υποστηρίξει τη συμπερίληψή τους, δεν σέβονται τα κριτήρια για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού Ταξινόμησης.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές ζητά επίσης οι νέες ή τροποποιημένες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις να υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση και σε εκτιμήσεις επιπτώσεων, καθώς θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να είναι ελεύθερα να αποφασίζουν για το ενεργειακό τους μείγμα και οι επενδυτές μπορούν να συνεχίσουν να επενδύουν όπως θέλουν, καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση των επενδυτών να επενδύουν αποκλειστικά σε οικονομικές δραστηριότητες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Πηγή: Energyindustryreview.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER