Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων" από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων" από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τo Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): “ Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων” με δύο (2) ειδικεύσεις: α) Συστήματα CAD/CAM (Computer aided Design and Manufacturing( και β) Σχεδιασμός προϊόντων (Product design).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο). Ειδικότερα:

 • Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Πτυχιούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Πτυχιούχοι θετικών επιστημών και
 • Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής επιλογής φοιτητών.

Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ όπως απονέμεται από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι οι ακόλουθοι:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Δ. – M.Sc.) στα «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων» με εξειδίκευση στα Συστήματα CAD/CAM
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Δ. – M.Sc.) στα «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων» με εξειδίκευση στο Σχεδιασμό Προϊόντων

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΔ) είναι δεκατέσσερις (14) μήνες.

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 3.000€, και οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://pdsdesign.wixsite.com/msc-pds, στη σελίδα του facebook (https://www.facebook.com/mscpds/) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://ide.uowm.gr/msc/.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο ΠΜΣ, (Το ειδικό έντυπο της γραμματείας υπάρχει στην ιστοσελίδα https://pdsdesign.wixsite.com/msc-pds)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν)
 • Άλλα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν)
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει)
 • Άλλα πιστοποιητικά (π.χ. επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
 • Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά, μέχρι 31.07.2022:

 • μέσω ταχυδρομείου ή courier στην παρακάτω διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ΠΜΣ «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων » Υπόψιν Γραμματεία ΠΜΣ , Κοίλα – Κοζάνης, 501 50 ΚΟΖΑΝΗ
 • ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Τηλ: 24610 56492, 24610 68225, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Διευθυντής ΜΠΣ, Καθηγητής Κων/νος Κακούλης, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Τηλ: 2461 0 68293, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER