Παρουσίαση της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής της ΕΑΓΜΕ

Παρουσίαση της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής της ΕΑΓΜΕ

Ο Διευθυντής Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Δρ. Κωνσταντίνος Λασκαρίδης, παρουσιάζει τη δομή και το αντικείμενο της Διεύθυνσης μέσα από ένα ιδιαίτερα κατατοπιστικό βίντεο.

Στη Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της ΕΑΓΜΕ υπάγονται τα Τμήματα:

  • Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ)
  • Τμήμα Κοιτασμολογικής και Μεταλλευτικής Έρευνας (ΚΟΙΜΕ)
  • Τμήμα Γεωχημείας και Περιβάλλοντος (ΓΕΠ)
  • Τμήμα Τεχνολογίας Ορυκτών Πρώτων Υλών και Μεταλλουργίας (ΤΕΟΠΥΜ)
  • Τμήμα Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων (ΓΝΩΜΕΜ)
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER