Ο Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Μαρίνος νέος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος (IAEG)

Ο Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Μαρίνος νέος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος (IAEG)

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Βασίλης Μαρίνος εξελέγη νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος (International Association of Engineering Geology and the Environment, IAEG) για το διάστημα 2023 - 2026. Είναι σημαντικό επίτευγμα για τον ίδιο και διεθνής προβολή για τη Σχολή του, το ΕΜΠ και την Ελληνική επιστημονική κοινότητα.

Η υποψηφιότητα του κ. Μαρίνου επικράτησε δύο άλλων ισχυρών υποψηφιοτήτων από Κίνα και Νέα Ζηλανδία.

Η IAEG αριθμεί 69 κράτη-μέλη και έχει περί τα 4600 μέλη, είναι μέλος της FedIGS (Federation of International Geo-Engineering Societies, μαζί με την Διεθνή Ένωση Γεωτεχνικής Μηχανικής και Εδαφομηχανικής, τη Διεθνή Ένωση Βραχομηχανικής και τη Διεθνή Ένωση Γεωσυνθετικών).

Οι δραστηριότητες που έχουν προσδιοριστεί από την IAEG επικεντρώνονται στην προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των επαγγελματικών προτύπων - οδηγιών και της καθοδήγησης στην πρακτική της Τεχνικής Γεωλογίας στο σχεδιασμό και κατασκευή τεχνικών έργων και βέβαια στην επικοινωνία της έρευνας, της καινοτομίας και της εφαρμογής.

Βασικός πυρήνας της IAEG είναι ο ρόλος της τεχνικής γεωλογίας στη γεωτεχνική μηχανική. Θέματα μελέτης και κατασκευής σηράγγων, φραγμάτων, ορυγμάτων, θεμελιώσεων και άλλων μεγάλων έργων υποδομής αποτελούν πάντα ένα αντικείμενο της IAEG με διαρκή χαρακτήρα.

Η IAEG τα τελευταία χρόνια εστιάζει και στους τομείς των γεωκινδύνων. Προτείνονται λύσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με κατολισθήσεις και γεωτεχνικές αστοχίες κάθε είδους, με τη χρήση νέων τεχνολογικών τεχνικών και καινοτομιών. Η παγκόσμια ανάπτυξη χρήσεων γης που ήταν απρόσιτες μέχρι πρόσφατα, η υλοποίηση απαιτητικών έργων υποδομής αλλά και η κλιματική αλλαγή, εστιάζουν στα θέματα των γεωκινδύνων και σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER