«Θησαυρός» στην βιβλιοθήκη της ΕΑΓΜΕ

«Θησαυρός» στην βιβλιοθήκη της ΕΑΓΜΕ

Στο πλαίσιο της επιστημονικής δράσης της βιβλιοθήκης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και με κύριο γνώμονα την παροχή υποστήριξης στους χρήστες, η βιβλιοθήκη της Αρχής έχει να επιδείξει μια σημαντική συλλογή πληροφοριακού υλικού.

Στη συλλογή αυτή περιλαμβάνονται λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες, βιογραφίες, περιοδικά, άτλαντες, εγχειρίδια, νομοθεσίες, ευρετήρια, καθώς και οπτικουαστικό υλικό. Πολλά από αυτά τα τεκμήρια αποτελούν πνευματικά έργα της ΕΑΓΜΕ, ως μετεξέλιξη του ΙΓΜΕ, και έχουν χρησιμοποιηθεί από χιλιάδες χρήστες κατά το πέρασμα των ετών, αποτελώντας χρήσιμα βοηθήματα για τους ασχολούμενους με τη γεωλογική έρευνα και ιδιαίτερα για τους νέους γεωεπιστήμονες.

Ιδιαίτερα ιστορική και πρωτοποριακή για την εποχή έκδοσής της, είναι η τρίτομη βιβλιογραφία του συγγραφέως Χαραλάμπους Δ., με τίτλο: «Γεωλογική και φυσικοϊστορική βιβλιογραφία της Ελλάδος=Geoscience and natural science bibliography of Greece» που εκδόθηκε κατά τα έτη 1961 (τ. Α’), 1975 (τ. Β’) και 1980 (τ. Γ’) από το ΙΓΜΕ.

Σημαντική επίσης ζήτηση παρουσιάζει το «Τετράγλωσσο Λεξικό Γεωλογικών Όρων=Dictionary of geological terms in four languages» του Γ.Ε. Χριστοδούλου, έκδοσης του ΙΓΜΕ. Το τετράγλωσσο αυτό λεξικό περιλαμβάνει γεωλογικούς όρους στην Ελληνική Αγγλική, Γερμανική και Γαλλική γλώσσα. Το εν λόγω λεξικό καλύπτει όλους τους επιμέρους τομείς των γεωεπιστημών όπως: Στρωματογραφία, Τεκτονική Γεωλογία, Γενική Γεωλογία, Γεωμορφολογία, Πετρογραφία, Μικροπαλαιοντολογία, Ηφαιστειολογία, Γεωφυσική, κ.λπ. Από την άποψη αυτή αποτελεί, στον ελληνικό χώρο το πρώτο στο είδος του ολοκληρωμένο λεξικό γεωλογικών όρων, περιλαμβάνοντας 40.200 όρους από τους οποίος 32.200 είναι ξενόγλωσσοι.

Το πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης της ΕΑΓΜΕ είναι αναζητήσιμο/προσβάσιμο μέσω του ηλεκτρονικού της καταλόγου: https://libraryigme.openabekt.gr/

Πηγή: eagme.gr

Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER