Ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για την έναρξη της πρόσκλησης CETPartnership

Ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για την έναρξη της πρόσκλησης CETPartnership

Η Σύμπραξη για την Καθαρή Ενεργειακή Μετάβαση (Clean Energy Transition Partnership –CETPartnership) είναι μια νέα διακρατική πρωτοβουλία, μέρος των ευρωπαϊκών συμπράξεων στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON Europe.

Στόχος της νέας σύμπραξης είναι ο κοινός προγραμματισμός της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και αφορά στην ενίσχυση και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, με βάση τα περιφερειακά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης ΕΤΑΚ. Η μετάβαση που οραματίζεται η CETPartnership θα είναι αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθεια της βιομηχανίας, των δημόσιων οργανισμών, της έρευνας και των οργανώσεων πολιτών, ώστε να καταστεί η Ευρώπη πρωτοπόρος στην καινοτομία και την εφαρμογή της καθαρής ενέργειας.

Η 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την CETPartnership προγραμματίζεται να δημοσιευθεί μέσα στον Σεπτέμβριο του 2022. Προς διευκόλυνση των δυνητικών υποψηφίων, θα προηγηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 ένα ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) για την έναρξη της πρόσκλησης CETPartnership, για να δοθούν οι λεπτομέρειες σχετικά με τη θεματική δομή και η δυνατότητα ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με την πρόσκληση. Θα πραγματοποιηθεί επίσης εικονική δικτύωση των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την ατζέντα της εκδήλωσης και την πρόσκληση για εγγραφή/συμμετοχή μπορείτε να επισκέπτεστε το site της εκδήλωσης: https://cetpartnership.eu/calls

 

Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER