Τι είναι το κράμα;

Τι είναι το κράμα;

Κράμα καλείται κάθε μεταλλικό σώμα το οποίο προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσοτέρων χημικών στοιχείων, συνήθως σε κατάσταση τήξης, από τα οποία τουλάχιστον το ένα είναι μέταλλο. Για τον σχηματισμό κραμάτων χρησιμοποιούνται διάφορα μέταλλα, αμέταλλα ή μεταλλοειδή, και κυρίως ο άνθρακας (C).

Τα κράματα ανάλογα με τον αριθμό των στοιχείων που περιλαμβάνουν διακρίνονται σε διμερή (δύο στοιχεία), τριμερή (τρία στοιχεία), κ.λπ. Ειδικά τα διμερή κράματα διακρίνονται σε κράματα μετάλλου-μετάλλου, κράματα μετάλλου-μεταλλοειδούς και κράματα μετάλλου-αμετάλλου.

Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER