Τι είναι τα πολυμερή υλικά;

Τι είναι τα πολυμερή υλικά;

Τα πολυμερή υλικά είναι οργανικές ενώσεις βασιζόμενες στον άνθρακα και στο υδρογόνο αλλά και σε μη μεταλλικά στοιχεία όπως το οξυγόνο, το άζωτο και το πυρίτιο. Τα πολυμερή διαθέτουν πολύ μεγάλες μοριακές δομές σε αλυσίδες με βάση τον άνθρακα με γνωστότερες το νάιλον (nylon) και το πολυ-βινιλιο-χλωρίδιο (PVC). Στα πολυμερή υλικά περιλαμβάνονται τα πλαστικά, τα λάστιχα και οι γόμμες (rubbers).

Τα πολυμερή υλικά διαθέτουν χαμηλές πυκνότητες και η αντοχή τους είναι χαμηλότερη των κεραμικών και των μετάλλων. Η καλή τους ολκιμότητα και η εξαιρετική τους πλαστικότητα ευνοεί την μορφοποίησή τους. Είναι αδρανή ως προς τη χημική τους σύσταση και ανθεκτικά σε πληθώρα από διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος. Το βασικότερό τους μειονέκτημα αποτελεί η ιδιότητά τους να μαλακώνουν και να αποσυντίθενται σε χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες, γεγονός που περιορίζει τη χρήση τους. 

Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER