Τι είναι τα κεραμικά υλικά

Τι είναι τα κεραμικά υλικά

Τα κεραμικά υλικά (ceramics) είναι ενώσεις μεταξύ μετάλλων και αμετάλλων. Συνήθως είναι οξείδια, νιτρίδια και καρβίδια.

Τα κεραμικά υλικά είναι σκληρά, άκαμπτα και παρουσιάζουν αντοχές αντίστοιχες με αυτές των μετάλλων. Ωστόσο, δεν είναι όλκιμα, αλλά εξαιρετικά ψαθυρά και άρα ευάλωτα σε θραύση. Είναι καλοί μονωτές της θερμότητας και του ηλεκτρισμού αλλά παρουσιάζουν εξαιρετική ανθεκτικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες και σε έντονες συνθήκες (π.χ. έντονα διαβρωτικό περιβάλλον). Τα πιο γνωστά κεραμικά είναι το οξείδιο του αλουμινίου (Al2O3), το οξείδιο του πυριτίου (SiO2), η πορσελάνη, το τσιμέντο και το γυαλί.

Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER