Δρ. Ανδρέας Γιώτης: Η επιστημονική έρευνα απαιτεί μεγάλη υπομονή, συστηματική εργασία, στοχοπροσήλωση και επιμονή

Δρ. Ανδρέας Γιώτης: Η επιστημονική έρευνα απαιτεί μεγάλη υπομονή, συστηματική εργασία, στοχοπροσήλωση και επιμονή

Ο Δρ. Ανδρέας Γιώτης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ρευστομηχανικής & Τεχνικής Γεωτρήσεων.

Η ομάδα του RAWMATHUB.GR συνομιλεί, σε μια αποκλειστική συνέντευξη, με τον Δρ. Ανδρέα Γιώτη, ο οποίος εξηγεί αναλυτικά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην ερευνητική αλλά και στην ακαδημαϊκή του πορεία, δίνοντας πολύτιμες συμβουλές και έμπνευση στους νέους σπουδαστές.

Ο Δρ. Ανδρέας Γιώτης είναι Επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2019, με πλούσια ερευνητική δράση ως υπότροφος ερευνητής Marie Curie στο Centre Nationale de la Recherche Scientifique της Γαλλίας (2010-2012), συνεργάτης ερευνητής στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (2013-2019) και ως συνεργαζόμενος ερευνητής και επισκέπτης καθηγητής στο Institute of Mechanics του Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης (2019, 2022), καθώς και στο Universite Paris-Saclay (2014, 2015, 2019). Ο βασικός τομέας της έρευνάς του είναι τα φαινόμενα μεταφοράς σε πορώδη μέσα και η ρευστομηχανική.

RAWMATHUB.GR: Αγαπητέ κ. Γιώτη θα θέλαμε να μας αναφέρετε τους σημαντικότερους σταθμούς της έως τώρα επιστημονικής και επαγγελματικής σας πορείας.

Ανδρέας Γιώτης: Η επαγγελματική μου πορεία είναι στενά συνυφασμένη με την επιστημονική έρευνα, τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη, στο γενικότερο πεδίο της Χημικής Μηχανικής και της Μηχανικής Πετρελαίου. Οι βασικές μου σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ είναι σε αυτό το πεδίο, ενώ η ειδικότερη ενασχόλησή μου με τη Μηχανική Πετρελαίου σε επίπεδο διδακτορικής έρευνας προέκυψε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «Magic-OR: Optimal massive gas injection conditions for oil recovery enhancement by diffusion in fractured and heterogeneous reservoirs».

Το έργο εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Νορβηγικό Ινστιτούτο Ενέργειας (IFE), το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (IFP) και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και είχε ως κύριο στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών βελτιστοποιημένης (τριτογενούς) ανάκτησης πτητικού πετρελαίου από ρηγματωμένους ταμιευτήρες υδρογονανθράκων.

Ένας σημαντικός σταθμός στην πορεία μου υπήρξε η θητεία μου για 2 χρόνια με ευρωπαϊκή υποτροφία κινητικότητας Marie Curie στο διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό εργαστήριο FAST (Fluides, Automatique et Systemes Thermiques) του Γαλλικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας στη Γαλλία. Σε αυτό το εξαιρετικά δυναμικό περιβάλλον είχα τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσω και να συνεργαστώ με σημαντικούς ερευνητές/επιστήμονες στη θεματική περιοχή της ρευστομηχανικής και της Μηχανικής Πετρελαίου, καθώς και να αναπτύξω νέες δεξιότητες που καθόρισαν περαιτέρω την εξέλιξή μου στο χώρο. Εκεί αναγνώρισα την αξία της κινητικότητας, της συνεργασίας, της διεπιστημονικότητας στην εξέλιξη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής μου καριέρας.

Από το 2019 υπηρετώ ως Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου διδάσκω Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική, καθώς και μία σειρά μαθημάτων της Μηχανικής Πετρελαίου. Πρόκειται για μία εξαιρετική ευκαιρία να μεταφέρω τις γνώσεις μου στη νεότερη γενιά μηχανικών, αλλά και να συνδέσω/εμπλουτίσω τις καθιερωμένες γνώσεις που διδάσκονται οι φοιτητές με τις νέες ερευνητικές ανακαλύψεις στο συγκεκριμένο πεδίο.

RAWMATHUB.GR: Ποιοί ήταν οι στόχοι σας όταν ξεκινήσατε να ασχολείστε με έρευνα στον τομέα των φαινομένων μεταφοράς και της ρευστομηχανικής; Ήταν η παραγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας ένας από αυτούς;

Η ενασχόλησή μου με την έρευνα υπήρξε φυσική συνέπεια της ανάγκης για κατανόηση της κεκτημένης γνώσης στη θεματική περιοχή των φαινομένων μεταφοράς. Σταδιακά, η μελέτη μετατράπηκε σε νέες ιδέες και ευκαιρίες για να συνεισφέρω και εγώ «λύσεις» σε βασικά επιστημονικά προβλήματα. Σε αυτή τη διαδρομή υπήρξα αρκετά τυχερός, αλλά και προσηλωμένος, στις συνεργασίες μου.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ απέκτησα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεμελιώδη κατανόηση των φυσικών διεργασιών που σχετίζονται με φαινόμενα μεταφοράς και τη θερμοδυναμική ισορροπία μεταξύ αέριων και υγρών μιγμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου αποφάσισα να εμβαθύνω επιστημονικά σε πιο σύνθετες διεργασίες πολυφασικής ροής σε πορώδη μέσα εκπονώντας διδακτορική έρευνα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ με επιβλέποντα τον σημερινό πρύτανη, Καθ. Ανδρέα Μπουντουβή.

Οι συγκεκριμένες διεργασίες απαντώνται σε πληθώρα τεχνολογικών εφαρμογών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους τομείς της εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων (όπως η δευτερογενής και τριτογενής ανάκτηση πετρελαίου) και της προστασίας του περιβάλλοντος (όπως η εφαρμογή τεχνικών απορρύπανσης εδαφών και η γεωλογική αποθήκευση CO2). Οι διεργασίες αυτές περιγράφονται παραδοσιακά στην κλίμακα πεδίου με εμπειρικές εξισώσεις, όπου η επίδραση της πορώδους δομής στις διεργασίες μεταφοράς εισάγεται με τη μορφή πειραματικά προσδιοριζόμενων παραμέτρων, όπως π.χ. η διαπερατότητα.

Η καινοτομία, όπως αυτή προέκυψε από την έρευνα στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής, αφορά στη μελέτη των διεργασιών αυτών στην κλίμακα του πόρου (και του δικτύου πόρου) όπου ισχύουν μεν οι εξισώσεις διατήρησης στο συνεχές και ταυτόχρονα εκδηλώνονται οι βασικές δυνάμεις (και τα φαινόμενα) που καθορίζουν τη δυναμική των ρευστών στην κλίμακα του πεδίου. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη προτύπων που προσφέρουν ουσιαστικές πληροφορίες για την πραγματική επίδραση της μικροδομής στη δυναμική της πολυφασικής ροής στην κλίμακα πεδίου, ακόμη και σε συνθήκες που δεν μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν πειραματικά.

Ωστόσο, πέρα από την καινοτομία και τη νέα γνώση, ο βασικός και πιο σημαντικός μου στόχος για το μέλλον είναι η δημιουργία μίας δυναμικής ερευνητικής ομάδας στο Πολυτεχνείο Κρήτης που θα παράγει υψηλού επιπέδου βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στους τομείς των φαινομένων μεταφοράς σε πορώδη μέσα και της μικρορευστομηχανικής. 

Η κινητικότητα, η συνεργασία και η διεπιστημονικότητα είναι βασικά συστατικά εξέλιξης σε ερευνητικό επίπεδο. Στόχος μου για το μέλλον είναι η δημιουργία μίας δυναμικής ερευνητικής ομάδας στο Πολυτεχνείο Κρήτης που θα παράγει υψηλού επιπέδου βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στους τομείς των φαινομένων μεταφοράς σε πορώδη μέσα και της μικρορευστομηχανικής. 

RAWMATHUB.GR: Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τα εργαλεία προσομοίωσης των διεργασιών που χρησιμοποιείτε είναι ανεπτυγμένα από εσάς τον ίδιο. Πόσος χρόνος χρειάστηκε για την ανάπτυξη ενός τέτοιου εργαλείου; Δεν υπήρχε κάποιο ανάλογο, αξιόλογο, εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό να χρησιμοποιήσετε;

Ανδρέας Γιώτης: Στην έρευνά μου χρησιμοποιώ κυρίως λογισμικό προσομοίωσης ροής (και φαινομένων μεταφοράς γενικότερα) που έχω αναπτύξει κυρίως ο ίδιος στο πλαίσιο ερευνητικών συνεργασιών. Τα εργαλεία αυτά αναπτύσσονται και εξελίσσονται διαρκώς για περισσότερα από 20 χρόνια ακολουθώντας και τις εξελίξεις στον τομέα των Η/Υ, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη υπερυπολογιστών κατανεμημένης μνήμης που αποτελούνται από εκατοντάδες έως χιλιάδες επεξεργαστές, αλλά και την ανάπτυξη νέων τεχνικών και εργαλείων, όπως ο παράλληλος προγραμματισμός.

Όταν ξεκίνησα να αναπτύσσω αυτά τα εργαλεία το 1998 δεν υπήρχε αντίστοιχο επιστημονικό λογισμικό για την επίλυση φαινομένων μεταφοράς σε τόσο σύνθετες γεωμετρίες. Αυτό είναι απολύτως λογικό, καθώς δεν υπήρχε ζήτηση για τέτοια προϊόντα. Έτσι, ο κάθε ερευνητής (ή ερευνητική ομάδα) ανέπτυσσε το δικό του «προσομοιωτή» που ήταν βεβαίως απολύτως προσαρμοσμένος σε συγκεκριμένο πρόβλημα (ή διεργασία) και συνεπώς ιδιαίτερα δύσκολο (έως αδύνατο) να χρησιμοποιηθεί από άλλες ομάδες, ακόμη και σε συναφή προβλήματα.

Τα τελευταία 10-15 χρόνια η αγορά του επιστημονικού λογισμικού έχει εξελιχθεί σημαντικά προσφέροντας για πρώτη φορά υπολογιστικές πλατφόρμες που μπορούν να επιλύσουν με ακρίβεια ιδιαίτερα σύνθετα φυσικά προβλήματα. Τα πιο κοινά παραδείγματα είναι το Fluent και το Comsol Multiphysics, τα οποία και εγώ χρησιμοποιώ πλέον σε κάποια προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση οι προσομοιωτές αυτοί είναι εύκολοι στη χρήση, αλλά εξαιρετικά πιο αργοί στην επίλυση σε σχέση με το ιδιωτικό λογισμικό, καθώς θυσιάζουν την ταχύτητα προκειμένου να έχουν μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής.

Παρότι λοιπόν επένδυσα σημαντικό χρόνο στην ανάπτυξη ad-hoc επιστημονικού λογισμικού, αυτό παραμένει ακόμα εξαιρετικά ισχυρό και συμβάλει ακόμα στην παραγωγή σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων, που δεν μπορούν να εξαχθούν με εμπορικό λογισμικό. Είναι ενδεικτικό ότι σε αρκετές από τις ερευνητικές μου συνεργασίες χρησιμοποιώ ακόμη αυτό το λογισμικό για τη μελέτη σύνθετων συστημάτων.

Οι εμπορικά διαθέσιμοι προσομοιωτές είναι εύκολοι στη χρήση, αλλά εξαιρετικά πιο αργοί στην επίλυση σε σχέση με το ιδιωτικό λογισμικό, καθώς θυσιάζουν την ταχύτητα προκειμένου να έχουν μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής. Θεωρώ ότι ο χρόνος που επένδυσα στην ανάπτυξη ad-hoc επιστημονικού λογισμικού αξιοποιήθηκε στο έπακρο εφόσον αυτό παραμένει ακόμα εξαιρετικά ισχυρό και συμβάλει ακόμα στην παραγωγή σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων, που δεν μπορούν να εξαχθούν με εμπορικό λογισμικό.

RAWMATHUB.GR: Υπάρχουν αποτελέσματα της έρευνάς σας που έχουν ήδη ή πρόκειται να έχουν σύγχρονη εφαρμογή τα οποία θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας;

Ανδρέας Γιώτης: Κατά τη περίοδο της διδακτορικής μου έρευνας ασχολήθηκα συστηματικά με την επίδραση του μηχανισμού ροής διαμέσου υμενίων διαβρέχοντος ρευστού που σχηματίζονται στα εσωτερικά τοιχώματα των πόρων του πετρώματος του ταμιευτήρα μετά την εισπίεση της μη-διαβρέχουσας φάσης (π.χ. εισπίεση φυσικού αερίου ή CO2 για τη βελτίωση της παραγωγής πετρελαίου).

Ο συγκεκριμένος φυσικός μηχανισμός είχε αναγνωριστεί πειραματικά στη βιβλιογραφία ως βασικός μηχανισμός μεταφοράς μάζας μεταξύ μακροσκοπικά απομονωμένων περιοχών της διαβρέχουσας φάσης, παρέχοντας υδραυλική συνέχεια στην κλίμακα πεδίου. Σύμφωνα με πειραματικές μετρήσεις, είχε σημαντική επίδραση στο ρυθμό ανάκτησης πτητικών Υ/Α (ειδικά σε περιπτώσεις εισπίεσης αερίων) και δεν περιγραφόταν επαρκώς από τα καθιερωμένα πρότυπα.

Σε αυτό το πεδίο, σε συνεργασία με τον Καθ. Γιάννη Γιώρτσο (University of Southern California) και τον υποψήφιο διδάκτορά του Δρ. Ι. Τσιμπανογιάννη, αναπτύξαμε για πρώτη φορά ένα φυσικό και μαθηματικό πρότυπο για την ακριβή περιγραφή της επίδρασης του συγκεκριμένου μηχανισμού μεταφοράς. Η μελέτη μας δημοσιεύθηκε σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, όπως το Physical Review E (Impact Factor: 2.7), το AIChE journal (Impact Factor: 4.04) και το Journal of Colloid and Interface Science (Impact Factor: 9.96), τυγχάνοντας ιδιαίτερα ευρείας αποδοχής από την κοινότητα με εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών. Τα θεωρητικά μας αποτελέσματα και η ακρίβεια του προτύπου επιβεβαιώθηκαν πειραματικά σε μία σειρά δημοσιευμένων εργασιών που ακολούθησαν από άλλες ομάδες και η συγκεκριμένη περιγραφή αποτελεί πλέον σήμερα το βασικό πρότυπο αναφοράς στην κοινότητα.

Σε ένα άλλο πεδίο έρευνας, έχω ασχοληθεί με τη μελέτη συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου που λειτουργούν με υδρογόνο στο πλαίσιο μίας σειράς Ευρωπαϊκών Έργων, όπως το «H2FC - Integrating European Infrastructure to support science and development of Hydrogen- and Fuel Cell Technologies towards European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy» , FP7-INFRASTUCTURES Grant (2011-2015) και το «BOR4STORE – Fast, reliable and cost effective boron hydride based high capacity solid state hydrogen storage materials», FCH JU Grant 303428 (2012-2015).

Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία με τον Δρ. Μ. Καινουργιάκη (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) μελετήσαμε και σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής ρεύματος σε θερμικά συζευγμένες δεξαμενές υδριδίων μετάλλου (για αποθήκευση υδρογόνου) και κυψελών καυσίμου (fuel cells). Με βάση το βελτιστοποιημένο αυτό σχεδιασμό αυξήθηκε σημαντικά η συνολική ενεργειακή απόδοση του συστήματος, καθώς μειώθηκε η απορριπτόμενη στο περιβάλλον θερμική ενέργεια από τη λειτουργία της κυψέλης.

Κατασκευή 3D πορωδών δομών με τη χρήση της τεχνικής προσθετικής εκτύπωσης (additive manufacturing) (συνεργασία του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ρευστομηχανικής & Τεχνικής Γεωτρήσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης με τους Prof. D. Salin και Dr. L. Talon από το FAST Laboratory, CNRS France και τον Prof. S. Tzortakis, UNIS Group, FORTH-IESL, Greece)
Πειραματική διάταξη για τη μελέτη της ροής γαγγλίων πετρελαίου (με μπλε χρώμα δεξιά) σε 2D μικρομοντέλα (συνεργασία του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ρευστομηχανικής & Τεχνικής Γεωτρήσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης με τους Prof. D. Salin και Dr. L. Talon από το FAST Laboratory, CNRS France και τον Prof. S. Tzortakis, UNIS Group, FORTH-IESL, Greece)

RAWMATHUB.GR: Υπάρχει κάποιο άλλο πεδίο έρευνας με το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε και δεν έχετε ασχοληθεί ακόμα;

Ανδρέας Γιώτης: Οι βασικές αρχές που διέπουν τις φυσικές επιστήμες είναι πρακτικά κοινές σε όλα τα πεδία της Μηχανικής. Η ανάλυση και βαθύτερη κατανόηση των βασικών αυτών αρχών είναι το ζητούμενο της επιστημονική έρευνας, καθώς οι «νέες ιδέες» και «ανακαλύψεις» μπορούν πολύ συχνά να εφαρμοστούν σε περισσότερα από ένα πεδία.

Αυτή η διεπιστημονικότητα επιτρέπει στους ερευνητές Μηχανικούς να μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε νέα πεδία (ακόμη κι αν μερικές φορές αυτό φαίνεται δύσκολο αρχικά). Η αναζήτηση του κοινού παρονομαστή μεταξύ διαφορετικών πεδίων είναι μία συναρπαστική εμπειρία που ανταμείβει όσους τολμήσουν να βγουν εκτός της «αναγνωρισμένης» εξειδίκευσής τους.

RAWMATHUB.GR: Βάσει της εμπειρίας σας στον Ακαδημαϊκό χώρο και της συνεχούς επαφής που έχετε με τους σπουδαστών, ποιο στοιχείο θα λέγατε ότι ξεχωρίζει τις νέες γενιές σε σχέση με τις παλαιότερες;

Ανδρέας Γιώτης: Οι νεότερες γενιές σπουδαστών διεκδικούν περισσότερα σε σχέση με τις σπουδές και την ποιότητα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στη μεγαλύτερη προσφορά εκπαίδευσης σήμερα, αλλά και την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτή από περισσότερους νέους (σε σχέση πάντα με το παρελθόν). Η ευκολότερη πρόσβαση όμως συχνά οδηγεί πολλούς στην αναβολή λήψης κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον τους την κατάλληλη χρονική στιγμή, όπως η ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και η αναζήτηση εργασίας σχετικής με το αντικείμενο που σπουδάζουν (κατά τη διάρκεια των σπουδών τους).

Η αναβλητικότητα είναι κατά τη γνώμη μου ένα χαρακτηριστικό των νεότερων γενιών που οδηγεί στην απώλεια ευκαιριών που εμφανίζονται σε ανύποπτο χρόνο. Δυστυχώς (ή ευτυχώς) όμως ο χρόνος περνάει για όλους μας με τον ίδιο ρυθμό και οι καλές ευκαιρίες είναι λίγες για κάποιους.

Οι νεότερες γενιές σπουδαστών διεκδικούν περισσότερα σε σχέση με τις σπουδές και την ποιότητα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Ωστόσο, συχνά παρατηρώ αναβολή λήψης κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον τους την κατάλληλη χρονική στιγμή. Η αναβλητικότητα οδηγεί στην απώλεια ευκαιριών που εμφανίζονται σε ανύποπτο χρόνο.

RAWMATHUB.GR: Έχετε κάποιες συμβουλές για τους νέους/ες που θέλουν να ασχοληθούν με τον ακαδημαϊκό χώρο και ειδικά σε τομέα συναφή με τον δικό σας στην Ελλάδα;

Ανδρέας Γιώτης: Ο ακαδημαϊκός και ερευνητικός χώρος σε μία χώρα του μεγέθους της Ελλάδας είναι μικρός. Όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και συχνά η εύρεση εργασίας και η επαγγελματική εξέλιξη σε τέτοιες συνθήκες καθορίζεται από παράγοντες πέρα από τις ικανότητες και τη δυναμική κάθε νέου.

Από την άλλη, τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, παρά τα πολλά προβλήματά τους, παρέχουν στην πλειονότητά τους εξαιρετικού επιπέδου σπουδές σε σχέση με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Παρότι παραμένουν σχετικά αποκομμένα από τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας και οι σπουδές διαρκούν περισσότερο (σε σχέση με αυτά του εξωτερικού), τα ελληνικά πτυχία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά διεθνώς. Αυτό οφείλεται τόσο στη μεγάλη εκπαιδευτική παράδοση της χώρας, όσο και στην ιδιαίτερα μεγάλη έντασή της σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Με δεδομένο ότι πολλοί μπορεί να κουραστούν από την ένταση και χρονική έκταση των σπουδών (το φαινόμενο «burnout»), η συμβολή μου προς τους νέους σπουδαστές είναι να επιλέγουν τα μαθήματα που πραγματικά τους ενδιαφέρουν, είτε λόγω περιεχομένου, είτε λόγω διδάσκοντα, και να εστιάζουν σε αυτά. Να προτιμούν δηλαδή την ποιότητα που ικανοποιεί τις ανάγκες τους σε σχέση με την ποσότητα. Ο τελικός βαθμός του πτυχίου είναι δευτερεύουσας σημασίας μπρος στη μοναδική ευκαιρία που τους δίδεται να εμβαθύνουν σε μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.

Επίσης θεωρώ ότι μετά το βασικό πτυχίο πρέπει να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, κυρίως μέσω κινητικότητας, ει δυνατόν σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Η σύγχρονη εποχή είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική μετά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και η δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας (και εξειδίκευσης) είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία.

Σημαντικό επίσης για τους νέους είναι να αναγνωρίζουν το περιβάλλον και τον τομέα εργασίας που ταιριάζει καλύτερα στις δικές τους δεξιότητες, αναζητήσεις και ανάγκες. Ο καλύτερος τρόπος για επιτευχθεί αυτό είναι σύμφωνα με τον κλασικό κανόνα του Μηχανικού «By trial and error» και χωρίς να αναλώνονται στη χρονοβόρα πεπατημένη διαδρομή.

RAWMATHUB.GR: Κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη θα θέλαμε να μας πείτε με λίγα λόγια τα πιο σημαντικά πράγματα που έχετε αποκομίσει από την επαγγελματική σας πορεία μέχρι σήμερα ελπίζοντας ότι θα αποτελέσετε ένα παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες γενιές μηχανικών.

Ανδρέας Γιώτης: Το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθα και θέλω να μοιραστώ είναι ότι η επιστημονική έρευνα απαιτεί μεγάλη υπομονή, συστηματική εργασία, στοχοπροσήλωση και επιμονή. Οι επιτυχίες μερικές φορές αργούν να έρθουν, αλλά η συγκίνηση μίας νέας ιδέας, μίας νέας ανακάλυψης είναι ιδιαίτερα έντονη. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά (υπομονή, επιμονή, συστηματικότητα) απαιτεί και η ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Η μεταφορά όμως της γνώσης σε νέους ανθρώπους, που ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα και τις δικές του ικανότητες, είναι για εμένα η καλύτερη ανταμοιβή. Η μέχρι σήμερα επαγγελματική μου πορεία, μου προσέφερε αυτές τις συγκινήσεις και με βοήθησε να καλλιεργήσω τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

RAWMATHUB.GR: Σας ευχαριστούμε θερμά κ. Γιώτη για τον χρόνο που μας διαθέσατε και για όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε!

Ανδρέας Γιώτης: Και εγώ σας ευχαριστώ.

Σε επίπεδο έρευνας, θέλω να τονίσω ότι η επιστημονική έρευνα απαιτεί μεγάλη υπομονή, συστηματική εργασία, στοχοπροσήλωση και επιμονή. Οι επιτυχίες μερικές φορές αργούν να έρθουν, αλλά η συγκίνηση μίας νέας ιδέας, μίας νέας ανακάλυψης είναι ιδιαίτερα έντονη. Στην ακαδημαϊκή μου πορεία, η μεταφορά της γνώσης σε νέους ανθρώπους, που ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα και τις δικές του ικανότητες, είναι για εμένα η καλύτερη ανταμοιβή.

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER