Αντώνης Α. Λατούρος: Γιατί χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκό αλλά και Εθνικό Σύνδεσμο Αδρανών Υλικών

Αντώνης Α. Λατούρος: Γιατί χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκό αλλά και Εθνικό Σύνδεσμο Αδρανών Υλικών

Γράφει ο Αντώνης Αντωνίου Λατούρος, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αδρανών Υλικών - Λατομείων (Aggregates Europe - UEPG) και Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών

Έχουμε μια βιομηχανία που παρέχει στην ανθρωπότητα προϊόντα, που είναι αναγκαία για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την άνετη ζωή που απολαμβάνουμε στην Ευρώπη.

Έχουμε έναν κλάδο ο οποίος λειτουργεί υπεύθυνα και βιώσιμα και σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που πιθανώς επηρεάζονται, ειδικά εκείνους που δεν έχουν φωνή όπως η χλωρίδα και η πανίδα.

Ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο αποτελεί μέρος της «υποχρέωσης» του κλάδου μας, αλλά οδηγεί επίσης στη στενή συνεργασία με όλες τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες δηλώνουν ξεκάθαρα ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αδρανών υλικών όχι μόνο δεν αποτελεί απειλή για την περιβάλλον, αλλά αντίθετα είναι μέρος της λύσης και ένα πολύ καλό παράδειγμα που πρέπει να ακολουθείται παγκοσμίως.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να μας κάνουν περήφανους για τον κλάδο μας, για τον τρόπο που λειτουργεί ο κλάδος μας, για τα όσα προσφέρει η βιομηχανία μας στην ανθρωπότητα, απλά και μόνο επειδή, χωρίς αδρανή υλικά δεν θα υπήρχε κυριολεκτικά τίποτα γύρω μας.

Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για τα όσα προσφέρει η βιομηχανία μας στην ανθρωπότητα, απλά και μόνο επειδή, χωρίς αδρανή υλικά δεν θα υπήρχε κυριολεκτικά τίποτα γύρω μας.

Ο Aggregates Europe - UEPG, με τη σειρά του, είναι πολύ περήφανος που εκπροσωπεί και είναι η φωνή και ο συνήγορος αυτής της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Αδρανών Υλικών. Μια βιομηχανία που είναι μακράν η μεγαλύτερη εξορυκτική βιομηχανία στην Ευρώπη, τόσο από άποψη όγκου όσο και από άποψη αριθμού λατομείων. Το γεγονός ότι ο κλάδος μας αποτελείται από τόσα πολλά λατομεία και τόσες πολλές διαφορετικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη, καθιστά επιτακτική την ύπαρξη συνδέσμων, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, όλες αυτές οι εταιρείες και όλα αυτά τα λατομεία πρέπει να ενωθούν κάτω από μια ομπρέλα και να έχουν μια δυνατή φωνή που θα τις βοηθήσει, αφενός να αγωνιστούν για το συμφέρον του κλάδου και αφετέρου να προωθήσουν την αναγκαιότητα των αδρανών υλικών.

Οι εθνικοί σύνδεσμοι είναι ζωτικής σημασίας για την άσκηση πίεσης στους εθνικούς θεσμούς και τους ενδιαφερόμενους φορείς, σε βασικά ζητήματα για τον κλάδο. Αλλά, από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι οι περισσότερες εθνικές μας νομοθεσίες προέρχονται από τις Βρυξέλλες, ο κλάδος μας χρειάζεται κάποιον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να διαμορφώσει όλες αυτές τις νομοθεσίες και πολιτικές με βάση τις ανάγκες του κλάδου μας, αντί, απλά, να αποδέχεται αυτό που προέρχεται ΑΜΕΣΑ από τις Βρυξέλλες. 

Image

Το γεγονός ότι ο κλάδος μας αποτελείται από τόσα πολλά λατομεία και τόσες πολλές διαφορετικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη, καθιστά επιτακτική την ύπαρξη συνδέσμων, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να έχουν μια δυνατή φωνή που θα τις βοηθήσει, αφενός να αγωνιστούν για το συμφέρον του κλάδου και αφετέρου να προωθήσουν την αναγκαιότητα των αδρανών υλικών.

Ως εκ τούτου ο, Aggregates Europe - UEPG, είναι εδώ, (ΓΙΑΤΙ – ΠΩΣ – ΓΙΑΤΙ):

  • ΓΙΑΤΙ: Για να ενεργεί ως ο συνήγορος και η φωνή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αδρανών υλικών, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ να έχουμε μια βιώσιμη και υπεύθυνη εξορυκτική βιομηχανία για το μακροπρόθεσμο όφελος της ανθρωπότητας.
  • ΠΩΣ: Για να ενισχύσουμε τα μέλη του Aggregates Europe - UEPG, ώστε να διασφαλίσουμε μια σταθερή εκπροσώπηση του κλάδου και ένα υγιές και σταθερό οικονομικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την ομάδα μας με έδρα τις Βρυξέλλες, για προφανείς λόγους.
  • ΤΙ: Για να ασκούμε πιέσεις σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και ενδιαφερόμενα μέρη, να προωθούμε το συμφέρον των μελών μας, να επιδιώκουμε και να διατηρούμε στενή συνεργασία με ΜΚΟ, να προωθούμε την αναγκαιότητα των αδρανών για την οικονομική μας ανάπτυξη και την άνετη ζωή μας.
Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER